Search our collection of 11.998 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.764 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 1 books

We found 0 news item(s)

VAN HOUTTE J. Prof Dr
BOSCHWETBOEK [Boswetboek]. Wet van 19 december 1854 en aanvullende wetten. Officieele tekst. Nieuwe en vermeerderde druk. Volledig bijgewerkt tot 1 mei 1946 met een alphabetisch register.
Softcover, 50 pp. Met register. Noot LT: De strenge wetgeving op de bossen maakt hun belang als kapitaalgoederen duidelijk. Titels van de wet: Bosregime, Bosbeheer, Grensscheiding en afpaling, Bedrijfsregeling, Veiling der kappingen, Exploitatie, Hermeting en bosschouwing, Veling en aflevering van eikeloogst, varkensweide, bosvoeder, windval, delicthout en andere bosproducten, Gebruiksrechten, Politie en behoud van de bossen, Rechtspleging ter zake van misdrijven gepleegd in de onder bosregime staande bossen, Straffen en veroordelingen, Bossen en wouden van private personen.
€ 10.0

BUY