Search our collection of 11.997 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.829 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 0 books

We found 1 news item(s)

VAN NIEUWENHUYSE, K.
Een Standaard in Vlaanderen? Vlaams-katholieke krant op zoek naar kwaliteit en politieke invloed (1947-1976)
Edited: 20020018
Doctoraatsthesis KU Leuven. Noot LT: bevat naar ons gevoel toch veel onnauwkeurigheden; mist kritische zin en onzorgvuldige bronnenanalyse; jammer voor een doctoraat.