Search our collection of 12.005 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.768 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 2 books

We found 0 news item(s)

VAN OSTA Jaap
Een geschiedenis van het moderne Italië
4de volledig herziene druk. Pb, in-8, 360 pp., kaartjes (o.m. van de ontwikkeling van het spoorwegennet in de 19de eeuw), bibliografie, index. Noot Lucas Tessens: niet meer dan een inleidende synthese en al teveel gericht op de politieke evolutie; we missen een uitgewerkte socio-culturele component; we missen een notenapparaat. JVO is part-time docent aan de univ. Utrecht.
€ 20.0

BUY

VAN OSTA Jaap
De Europese monarchie in de negentiende eeuw - Het Britse en Duitse model
Gebrocheerd 366 pp. Bibliografie, noten, index, register. Noot LT: Dit is de commerciële uitgave van de doctorale scriptie van de auteur.
€ 10.0

BUY