Search our collection of 12.005 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.771 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 1 books

We found 0 news item(s)

VAN SCHOUBROECK Caroline
Professionele aansprakelijkheidsverzekering en de Europese Interne Markt
Pb, in-8, vii + 529 pp., 788 paragrafen, bibliografie. Doctoraalscriptie KU Leuven. Noot LT: In oktober 2013 ondertekende de auteur een Open Brief gericht tegen een wetsontwerp aangaande de codificering van het Belgische verzekeringsrecht. In de Open Brief wordt het ontwerp onzorgvuldig en overhaast genoemd. Andere ondertekenaars waren: Jean-Marc Binon (UCL), Vincent Callewaert (UCL), Paul-Henry Delvaux (UCL), Claude Devoet (ULB), Bernard Dubuisson (UCL), Jean-Luc Fagnart (ULB), Marcel Fontaine (UCL), Catherine Paris (ULg), Jean Rogge (ULB), Luc Schuermans (UA), Yves Thierry (KUL) en Britt Weyts (UA). (bron: De Tijd, 20131025)
€ 25.0

BUY