Search our collection of 12.005 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.768 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 1 books

We found 0 news item(s)

VAN WATERSCHOOT John Prof. Dr.
De olifant en de blinden. Werkelijkheid en Waarneming.
Gesigneerd met opdracht. Gebrocheerd, 263 pp. Genummerd ex.: nr 401. Ingekleefd portret van de auteur door Maurits van Saene (1919-2000). Cover getekend door Marc Sleen (1922-2016). JVW (°19/1/1920, +2000) was wiskundige en econoom, pionier van de kwantitatieve economie en econometrie in België. Hij speelde een grote rol in de uitbouw van de planmatig aangepakte Belgische economie na WO II en stond dicht bij de beslissingscentra. Zo werkte hij voor de NMKN, Investco (Kredietbankgroep), Bureau voor Economische Programmatie (KB van 14/10/1959) dat het Ministerieel Comité voor Economische Coördinatie bijstond en de economische planning en expansie op middellange termijn uitwerkte. Kabinetard van vader Eyskens (1968-1971), later senator. Boek bevat de bekende wiskundige anecdote van de Ark van Noë, die het vraagstuk van de overbevolking relativeert. Stelt ook dat souvereine staten een anachronisme zijn geworden in het licht van de globalisering. Stelt dat de media de TWEEDE macht zijn in het politieke beslissingsproces en dat is niet eens zo gek! Een uitzonderlijk helder boek met een visie!
€ 26.5

BUY