Search our collection of 11.998 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.764 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 7 books

We found 0 news item(s)

BEELEN Staf, DE POORTER Laurent, HAEYAERT Philippe, VANDENBROEKE Chris
Geschiedenis van de Vlaamse ontvoogding
Pb 119 pp. Illustraties, foto's en kaartjes in ZW. Glossarium, bibliografie, muziek en tekst van de Vlaamse Leeuw, musea.
€ 10.0

BUY

GOBYN Ronny (Editor), Reynebeau Marc, GERARD Emmanuel, VANDENBROEKE Chris, VERAGHTERT Karel, VANTHEMSCHE Guy, SIMON Frank, VAN LOO Anne en ZAMPA Frederica (stedebouw en architectuur), LAMBRECHTS Marc, VAN DEN WIJNGAERT Mark
De jaren '30 in België. De massa in verleiding.
Geïllustreerde hardcover, 4to, 318 pp. Overvloedig geïllustreerd met foto's en repro's van (politieke) affiches, chronologie (pp. 229-308), bibliografische noten, bibliografie, index, statistische tabellen. Interessant overzichtswerk dat de nadruk legt op de staatsinterventie (werkloosheidsuitkeringen, ziekteverzekering, kinderbijslag, infrastructuurwerken, Plan De Man), massificatie, fascisme. Ook ruime aandacht voor pers, radio, transport, bioscoop, kunstvormen, sportmanifestaties. In het hoofdstuk architectuur o.m. foto's van huizen van Gaston Brunfaut (ook sanatorium te Tombeek van Maxime Brunfaut) en Marcel Leborgne, Robert Braem, Charles Colassin, Gaston Eysselinck, flatgebouw aan de Louizalaan te Brussel van Stanislas Jasinski, woning Canneel van Louis Herman Koninck (buiten- en binnenaanzicht), boekentoren Gent van Henry van de Velde. Aandacht voor het 3de CIAM-congres (Brussel, 27-29/11/1930): hier werd gekozen voor hoogbouw i.p.v. voor tuinsteden (p. 235).
€ 50.0

BUY

VANDENBROEKE Chris
Vlaamse koopkracht gisteren vandaag en morgen
Pb 302 pp. Met uitgebreide bibliografie. Noot LT: CVDB vestigde naam als historicus en specialist van lange tijdreeksen inzake voeding en koopkracht. Door een koppeling van lonen aan de prijzen van basisproducten (bvb. graan) weet hij de complexe interpretatie van de historische waardering (bvb. muntdiversiteit tijdens het Ancien Régime) te omzeilen Zijn reeksen laten toe uitspraken te doen over de verdienste van de gewone man in verschillende periodes, over de betaalde huishuur, belastingen, enz. Een van zijn stellingen is dat Vlaanderen tijdens de eerste helft van de 19de eeuw helemaal geen industriële revolutie kende, iets wat door menig historicus over het hoofd wordt gezien. Deze historicus durft het aan huidige tendensen te toetsen aan wat er in het verleden gebeurde; zijn werk is dan ook kritisch. Zo stelt hij: "De geschiedenis is er om de constanten uit het verleden vast te leggen en om eventuele fouten in de toekomst te ondervangen." (p. 145) Vanuit die stelling bekritiseert hij de afwezige Waalse reconversie. Belangrijk historisch werk!
€ 20.0

BUY