Search our collection of 8.422 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 3.820 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 39 books

We found 0 news item(s)

WALSCHAP Gerard
De Goede Smokkelaar
Carton cover 73 pp. geillustreerd door Gerard Walschap 18 x 23 cm
€ 10.0

BUY

WALSCHAP Gerard
A. van Cauwelaert
Gebonden, carton cover ill. (portret van August Van Cauwelaert door Albert Van Dyck) 37 pp., no. 11 van monografieën over Vlaamse letterkunde. Noot LT: August Van Cauwelaert (31/12/1885-4/7/1945)
€ 10.0

BUY

WALSCHAP Gerard
Trouwen
1st (eerste druk). Gebrocheerd. Bandontwerp van Henk De Rouw. 182 pp. Uncut.
€ 15.0

BUY

WALSCHAP Gerard
Links geboren
Hardcover 24 pp + 7 pp. Genummerd exemplaar nr 413 van 500. Toegelicht en van een nawoord voorzien door Lut Missine. Noot LT: Dit extra verzorgde boekje verscheen ter gelegenheid van de oprichting van de Stichting Gerard Walschap vzw. Walschap schreef de tekst van 'Links geboren' op de achterzijde van de drukproef van 'Bejegening van Christus' (1940). Het boekje helpt om het gehele oeuvre van Walschap tot 1940 beter te begrijpen.
€ 15.0

BUY

WALSCHAP Gerard
Het Oram-project
Paperback 187 pp. Geïllustreerde cover. 1ste druk als licentie-uitgave Nederlandse Boekenclub.
€ 10.0

BUY

WALSCHAP Gerard
Oproer in Congo [Oproer in Kongo] - 5de druk
paperback 208 pp. 5de druk Citaat: "De zwarten denken dat al wat de blanke doet uitsluitend dient om hemzelf rijk te maken en dat hij anders absoluut niets voor hen zou doen." (zegt Johannes). Van 27 maart tot juli 1951 reisde W. met een reisbeurs van het Ministerie van Koloniën door Kongo waar hij ook een aantal lezingen hield. Naar eigen zeggen was het voor hem de mooiste reis van zijn leven die ook voor een vernieuwing in zijn schrijverschap zorgde. Die reis vormde de aanleiding voor zijn roman 'Oproer in Congo' die als een hoogtepunt binnen de Vlaamse koloniale literatuur wordt gezien. W. doorprikt brutaal de koloniale mythe, opgebouwd met veel propaganda, waaraan zo velen hun medewerking verleenden. In 1954 bekroond met de Driejaarlijkse Staatsprijs voor koloniale letterkunde.
€ 10.0

BUY

WALSCHAP Gerard
Brieven 1966-1989 verzameld en toegelicht door Harold Polis, Bruno Walschap (+) en Carla Walschap
Hardcover met stofomslag 899 pp. Leeslint. Dit werk omvat twee periodes: 1. De prins der Nederlandse letteren 1966-1978; 2. Dat het welga 1979-1989. Verder de veratling van Franse brieven, de lijst van oude Congolese plaatsnamen en hun hedendaagse varianten, het overzicht van Walschaps reis naar Belgisch Congo '27/3/1951-12/6/1951. Verder de verantwoording van de afgedrukte brieven, noten over de correspondenten en een uitgebreid register/index over alle verschenen delen.
€ 25.0

BUY

WALSCHAP Gerard
De dood in het dorp
Wrappers 113 pp. Noot LT: twaalf literaire schetsen in oude spelling, bijzonder plastische taal, op het dialect af. De eerste uitgave dateert van 1930.
€ 10.0

BUY

WALSCHAP Gerard
De Consul
Hardcover met originele stofwikkel 130pp. Met tekeningen van René De Pauw, uit de Kunstsnoeckjes-reeks N 5, 1ste druk. Bijzonder fraai exemplaar.
€ 10.0

BUY

WALSCHAP Gerard
Genezing door aspirine
Eerste Druk (1st). Karton, 20,5x28cm, Ill.: Pauw, René De. met zwartwit tekeningen van René de Pauw; 44 pp. Rug onder en boven beschadigd over resp. 7 en 5 cm.
€ 12.0

BUY

WALSCHAP Gerard
Voorpostgevechten
1ste druk, hardcover halflinnen gebonden 148 pp. 14,5x20,5cm Noot LT: Het werk kwam in maart 1943 van de persen. GW neemt stelling inzake de nieuwe roman en neemt zijn plaats in. In het tweede gedeelte van dit boek stelt GW de pertinente vraag "Wat is letterkunde?" Kan letterkunde zonder taalschoon? Kan letterkunde buiten het menselijke?
€ 10.0

BUY

WALSCHAP Gerard
Moeder
1st [eerste druk] Hardcover linnen. 150 pp. Tekening van de stofwikkel zit in het boek (ongeschonden en vlak bewaard). Tekeningen van Jozef Geerts. Dit is het 4de boek voor de boekenclub Felix Timmermans.
€ 12.0

BUY

WALSCHAP Gerard
De Graaf - 1ste druk
1st (eerste druk) Gebrocheerd, flappen, geill. door Joris Van Osselaer. 53 pp. Uitgegeven voor de leden van de Clauwaert-Vereniging, December 1953 - nr 4. Bijzonder fraai exemplaar. Boek werd verfilmd.
€ 10.0

BUY

WALSCHAP Gerard
De verloren zoon
1st [eerste druk] Gebonden, linnen met opdruk, 165 pp.,14×22cm, geen stofwikkel
€ 10.0

BUY

WALSCHAP Gerard
Slimke Gazelle - Om te vertellen aan kleine gezellen [met tekeningen van Bus]
Ill. softcover 120 pp. Noot LT: de eerste druk van Slimke is van 1927; de eerste druk met tekeningen van Bus is van 1942 en verscheen bij Van Tilborg & Kenens. De tekeningen van Bus zijn éénkleurig groen.
€ 10.0

BUY

The covers of the following books are not yet photographed

CRAEYBECKX LODE, WALSCHAP Gerard (voorwoord), De verhouding Nederland-Vlaanderen in verband met de gemeenschappelijke taal en cultuur, Deurne, Govaerts, 1976.

TEIRLINCK Herman, VAN DUINKERKEN Anton, WALSCHAP Gerard, ROELANTS Maurice, GIJSEN Marnix, Romancomponenten van nu en altijd. Thema's uit het werk van Marnix Gijsen door ..., Antwerpen, Maurits Naessens, 1959.

TEIRLINCK Herman, VAN DUINKERKEN Anton, WALSCHAP Gerard, ROELANTS Maurice, GIJSEN Marnix, Romancomponenten van nu en altijd. Thema's uit het werk van Marnix Gijsen door ..., Antwerpen, Maurits Naessens, 1959.

VAN DER AA Manu / Walschap Gerard, Gerard Walschap. Kritisch werk 1922-1926., GENT, KANTL, 2006.

WALSCHAP Gerard, Manneke Maan, Antwerpen/Amsterdam, Manteau, 1982.

WALSCHAP Gerard, Muziek voor twee stemmen of wereld en geloof. Een ontwerp van stilzwijgende overeenkomst tussen wetenschap en religie., Antwerpen, Ontwikkeling, 1963.

WALSCHAP Gerard, Brieven 1921-1950 verzameld en toegelicht door Carla Walschap en Bruno Walschap met medewerking van Harold Polis., Amsterdam, Nijgh & van Ditmar, 1998.

WALSCHAP Gerard, Leven van den Grafmaker, in: Dietsche Warande en Belfort, december 1928, 28ste jaargang., Antwerpen, Dietsche Warande en Belfort, 1928.

WALSCHAP Gerard, Brieven 1921-1950 + Brieven 1951-66 + Brieven 1966-1989 (3 volumes = compleet!) , Amsterdam, Nijgh & van Ditmar, 1998-2002.

WALSCHAP Gerard, De dood in het dorp, Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, s.d..

WALSCHAP Gerard, Volk. Verhalen., Schoten, Hadewijch, 1987.

WALSCHAP Gerard, Een Mensch Van Goeden Wil, Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1941.

WALSCHAP Gerard, De vierde koning, Hasselt, Heideland-Orbis, 1969.

WALSCHAP Gerard, De verloren zoon, Antwerpen/Rotterdam, Ontwikkeling/Ad. Donker, 1958.

WALSCHAP Gerard, De ongelooflijke avonturen van Tilman Armenaas, Brussel/Amsterdam, Elsevier/Manteau, 1979.

WALSCHAP Gerard, Vijf van Walschap (Genezing door aspirine - De graaf - Het voske - De kaartridder - De consul), Leuven, Davidsfonds, 1974.

WALSCHAP Gerard, Vijf van Walschap (Genezing door aspirine - De graaf - Het voske - De kaartridder - De consul), Leuven, Davidsfonds, 1974.

WALSCHAP Gerard, Over Emile Verhaeren, Antwerpen, Gerard Walschap Genootschap, 2007.

WALSCHAP Gerard, Een mensch van goeden wil., Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1941.

WALSCHAP Gerard, Insurrection au Congo [vertaling van 'Oproer in Congo' - 1953], Bruxelles, Elsevier, 1956.

WALSCHAP Gerard, Dossier Walschap, Antwerpen, Ontwikkeling, 1966.

WALSCHAP Gerard, Bejegening van Christus, Den Haag, Stols, 1953.

WALSCHAP Gerard, De kunstenaar en zijn volk, Leuven, Davidsfonds, 1967.

WALSCHAP Gerard/WESTERLINCK Albert, Gesprekken met Walschap, in: Dietsche Warande & Belfort. 113de jg, nummer 7, september 1968, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1968.