Search our collection of 8.422 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 3.820 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 1 books

We found 0 news item(s)

WALTMAN VAN SPILBEECK Fr. Norbertijner kanunnik, regulier van Tongerloo
Het Herentalsch Klooster Onzer-Lieve-Vrouwen BESLOTEN-HOF der Orde van Premonstreit heden Sint-Josephsdal der Franciskaner Penitentinnen
Softcover 290 pp. Enkele illustraties in ZW. Met de complete necrologie van de zusters. De uitdrijving dateert van 28/1/1797. Diepgaand studiewerk op basis van de archieven. Beschrijving van de bezittingen, belangrijk voor de plaatselijke geschiedenis en heemkunde. Stichter was Arnold van Crayenhem (Grobbendonk). De geschiedenis van dit klooster was nauw verbonden met die van de abdij van Tongerlo. Zeldzaam!
€ 50.0

BUY