Search our collection of 8.391 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 3.886 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 3 books

We found 0 news item(s)

WESSELING H.L.
Vele ideeën over Frankrijk. Opstellen over geschiedenis en cultuur
Paperback, in-8, 363 pp., illustraties, bibliografische noten, bibliografie, index/register.
Een hoofdtuk is gewijd aan de historicus van de lange reeksen, Fernand Braudel.
€ 15.0

BUY

WESSELING H.L.
Indië verloren Rampspoed geboren en andere opstellen over de geschiedenis van de Europese expansie.
Paperback, 358 pp. Bibliografie en register/index. Illustraties en foto's in ZW. Wesseling constateert dat er over de dekolonisatie geen echt historisch debat bestaat. (252) Zoveel jaren later blijkt dit nog steeds het geval. Belicht de Nederlandse economische belangen in de Congo via de Nieuwe Afrikaanse Handelsvennootschap, voortgekomen uit het Pincoff-schandaal (faillissement van de Afrikaanse Handels-Vereeniging (AHV) op 15/5/1879) en de rol van Leopold II.
€ 20.0

BUY