Search our collection of 8.450 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 4.367 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 6 books

We found 2 news item(s)

west morris
De Salamander (vertaling van The Salamander - 1973)
Hardcover, stofwikkel, kleine in-8, 314 pp., Reinaert Romanreeks nr 263. Themathiek: woelig Italië, met een wankele democratie, een corrupte regering en een volk dat verlangt naar rust en een evenwichtige economie; de onderwereld, sjieke bankiers, hoge politieke figuren. Het klinkt als van vandaag maar het boek werd meer dan 40 jaar geleden geschreven. Overigens vangt Morris aan met een citaat van Brecht uit 'Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui': 'Wanneer we konden leren te kijken in plaats van verbijsterd te staren, Dan konden we de verschrikking zien in het hart van de klucht. Als we maar handelen wilden in plaats van te praten en te praten, zouden we niet steeds weer onzacht op ons achterste belanden. Dit was het, waardoor we bijna overmeesterd werden. Maar verheug u niet te vroeg over dit 'bijna', mannen. Want ofschoon de wereld opstond en de ellendeling tot zwijgen bracht, is de teef, waaruit hij werd geboren, al weer loops.' Het weze duidelijk dat het niet om Silvio ging, maar wel bijna.
€ 10.0

BUY

WEST Morris
Kinderen van de zon (vertaling van Children of the Sun: The Slum Dwellers of Naples - 1957)
Hardcover, stofwikkel, kleine in-8, 241 pp., foto's in ZW. Uit het Engels vertaald door J. Verstraeten. Met een proloog van de auteur en een epiloog van de uitgever. Non fiction over de napolitaanse straatkinderen, hun inferno en over het engagement van priester Mario Borrelli. Morris West (1916-1999) bracht de problematiek als eerste naar buiten, bikkelhard. (Over een ziek kind: 'Je medelijden heeft geen zin. Het kind zal er niet van doodgaan en als het er wel van doodgaat, zul jij aan zijn lot toch geen sikkepit kunnen veranderen.' - p. 69-70). Een beklijvende en helaas nog steeds actuele getuigenis over de harde realiteit in de 'bassi': gangs van scugnizzi, diefstal, smokkel, prostitutie, slavinnenhandel, pederasten, incest, moord, corruptie, gesjoemel met ontwikkelingsprojecten, ontvolking van het platteland, braakliggende gronden, woekerintresten, hoge voedselprijzen (p. 72), TBC, vuilnis.
andere boeken over toestanden in Napels
€ 20.0

BUY

WEST Morris L.
In de schoenen van de visser (The shoes of the fisherman - 1963)
1ste druk in het Nederlands. Hardcover, stofwikkel, in-8, 336 pp. Uit het Engels vertaald door Dick Ouwendijk. Deze novelle van de Australische auteur West werd in 1968 verfilmd door Michael Anderson (voor MGM) met Anthony Quinn in de hoofdrol.


Het boek bereikte nr 1 in de bestseller-lijst van de NYT op 30/6/1963 en werd het best verkopende boek van 1963 in de USA, volgens Publishers Weekly. Paus Johannes XXIII overleed uitgerekend op de dag van de eerste publicatie bij uitgeverij William Morrow and Co, 3/6/1963. Deze novelle heeft meer diepgang dan op het eerste gezicht kan vermoed worden: de mogelijkheid voor een Paus om een heilzame invloed te hebben op het wereldgebeuren, in de geest van Jezus, los van de particuliere belangen van de curie. De verkiezing van Franciscus I in 2013 opent perspectieven of is het enkel gecristaliseerde hoop ?
€ 10.0

BUY

WEST Morris L.
De zomer van de rode wolf (vertaling van The Summer of the Red Wolf - 1971)
Hardcover, stofwikkel, in-8, 341 pp. Speelt zich af op de Hebriden, de onherbergzame eilandengroep tussen Schotland en Ierland. Over de vrijheidsstrijd tegen het Engelse voogdijschap
€ 10.0

BUY

WEST Morris L.
In de schoenen van de visser (The shoes of the fisherman - 1963)
Hardcover, bordeauxrood imitatieleder, in-12, 296 pp. Uit het Engels vertaald door Dick Ouwendijk. Deze novelle van de Australische auteur West werd in 1968 verfilmd door Michael Anderson (voor MGM) met Anthony Quinn in de hoofdrol. Het boek bereikte nr 1 in de bestseller-lijst van de NYT op 30/6/1963 en werd het best verkopende boek van 1963 in de USA, volgens Publishers Weekly. Paus Johannes XXIII overleed uitgerekend op de dag van de eerste publicatie bij uitgeverij William Morrow and Co, 3/6/1963. Deze novelle heeft meer diepgang dan op het eerste gezicht kan vermoed worden: de mogelijkheid voor een Paus om een heilzame invloed te hebben op het wereldgebeuren, in de geest van Jezus, los van de particuliere belangen van de curie. De verkiezing van Franciscus I in 2013 opent perspectieven of is het enkel gecristaliseerde hoop ?

€ 50.0

BUY

Lucas Tessens
Katholieke kerk mist weer eens de trein
Edited: 201511100037
De RKK laat een momentum voorbijgaan.
Zij zou zich aangepaster kunnen tonen dan de islam door NU vrouwen tot het priesterambt toe te laten en het celibaat op te heffen.
Overigens zou het opheffen van het celibaat andere kandidaten aantrekken.
In de bestaande configuratie is het priesterschap al te vaak een magneet voor pedofielen gebleken. De sociale controle van een partner ontbreekt in de huidige situatie.
Anderzijds lijden vele priesters onder het feit dat zij zich onmogelijk als homofiel kunnen 'outen'. Dat deze 'eerlijkheid-met-zichzelf' wel kan in de seculiere maatschappij, is een van de oorzaken geweest van het teruglopend aantal 'roepingen'.
De RKK staat niet meer IN de samenleving maar is een randfenomeen geworden. Dat heeft alles te maken met de restauratie onder Paulus VI en zijn opvolgers. De RKK heeft de nieuwe wind die Johannes XXIII door de vermolmde structuur liet waaien volledig teruggedraaid. Ook toen miste dit instituut de trein.

Noch de katholieke kerk noch de islam erkennen de gelijkheid van man en vrouw. Dat is een criterium waarop beide zullen afgerekend worden en dat is geen vaststelling maar een opdracht voor gelovigen en ongelovigen. Dat behoort tot de ethiek. Zolang de gelijkheid tussen man en vrouw ontkend wordt, bestaat er een fundamentele onrechtvaardigheid en dan moeten we de vraag durven stellen of we die laten voortduren met subsidies van de seculiere staat erbovenop. Onze politici verkondigen dat ze dictaturen afwijzen. Dat mag niet alleen slaan op natiestaten.

Aanbevolen boek: WEST Morris, In de schoenen van de visser - 1963
WEST Morris
The Clowns of God (The Vatican Trilogy 2)
Edited: 198106061465
Pb, 240 pp.
What would happen, if the members of the Roman Curia discovered that the Pope was about to publicly state that he had received a private revelation that the world was about to end? Pope Gregory XVII claims to have received a private revelation of the end of the world - an apocalypse coming not in some distant future but at any moment. Is he a madman, as his cardinals suspect, a mystic, or a fanatic grasping for an unholy power?