Search our collection of 8.422 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 3.820 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 1 books

We found 0 news item(s)

WHEATCROFT Andrew
Ongelovigen - Het conflict tussen het christendom en de islam (vertaling van Infidels - 2002/2004)
Eerste druk. Paperback, grote in-8, 511 pp., geillustreerd, bibliografische noten, bibliografie, index.
Flaptekst:
De relatie tussen christenen en moslims is vanaf het begin moeizaam geweest: al in 638 noemde de patriarch van Jeruzalem de aanwezigheid van de moslim-kalief in Palestina een schande voor het oog van God. Sindsdien stonden de twee groepen regelmatig tegenover elkaar. De Moren vormden een ernstige bedreiging voor het katholieke Spanje, de kruisvaarders voor de moslims in Palestina, terwijl op de Balkan veldslagen en veroveringen uit lang vervlogen tijden de herinnering aan ooit bestaande haat tot in onze tijd levend houden. De wederzijdse afschuw werd aanvankelijk door monniken op schrift gesteld en mondeling verspreid. Tegenwoordig zijn internet en televisie de voornaamste media waarmee men elkaar met modder bekogelt.
Ongelovigen is een verhelderend en belangwekkend boek over de duistere verhouding van het Westen met de islamitische wereld door de eeuwen heen.
'Ongelovigen is pakkende, vaak bloedstollende geschiedenis, verteld met een enorme literaire flair. Een heel erg goed boek!' SUNDAY TELEGRAPH
'Zeer indrukwekkend, met uitstekende research en rijk aan details. Zonder terughoudendheid wordt de bloederige breuklijn tussen de islam en het Westen blootgelegd.' OBSERVER
'Levendig en uiterst leesbaar. Ongelovigen vertelt goed gedocumenteerd over de vijandschap tussen het christendom en de islam die zich vrijwel onmiddellijk na de dood van Mohammed ontwikkelde en verspreidde.' THE TIMES
'Een geweldig boek. Wheatcrofts uiterst humane conclusies over de beide godsdiensten is bewonderenswaardig.' SUNDAY TIMES
€ 15.0

BUY