Search our collection of 8.420 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 3.832 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 1 books

We found 0 news item(s)

WIERBITSKY Corvin
De papenspiegel. Het masker afgerukt: Het ware gelaat van de rooms-katholieke Kerk (vertaling van Pfaffenspiegel - 1848)
2de druk. Pb, in-8, 176 pp. Dit antiklerikale geschrift van CW (1812-1886) is een afgeleide van zijn 'Historische Monumenten van het christelijk Fanatisme' (1845). Volgens het voorwoord van Arseen Van Hove verscheen de eerste druk van Papenspiegel in 1848. Deze vertaling is gebaseerd op de laatste bewerking door CW. Inhoud: 1. Hoe onder de Roomsche geestelijkheid misbruiken zijn ontstaan en zich hebben uitgebreid 2. De lieve, goede heiligen. 3. De heilige poppenkraam. 4. Gods stedehouder te Rome 5. Zedeloosheid in de kerk. 6. de monnikenorden 7. De biechtstoel. Noot LT: de antiklerikale aanvallen kenden hun hoogtepunt in de 18de eeuw onder Voltaire; Diderot's De Non (manuscript in 1760, 1ste druk in 1796) is een welbekend voorbeeld van anti-kloosterliteratuur, bestreden tot in de 20ste eeuw; de antiklerikale traditie gaat echter nog veel verder terug en is vaak vermengd met kwesties rond grondeigendommen in handen van abdijen en kloosters, met de moraliteit van de bedienaars; e.d.m.
€ 20.0

BUY