Search our collection of 11.998 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.764 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 1 books

We found 0 news item(s)

d'YDEWALLE Stanislas [van OUTRYVE d'YDEWALLE Stanislas]
De Kartuize Sint-Anna ter-Woestijne te Sint-Andries en te Brugge, 1350-1792 [genummerd luxe-exemplaar]
Softcover, in-8, 362 pp., illustraties inZW, groot uitslaand grondplan van het klooster, bibliografie, index. Genummerd ex. Dit is exemplaar 207 van de 250 op luxe-papier.
Noot LT: op p. 292-293 vindt men in voetnoot 2 de exacte data van de opheffing van de Brugse kloostergemeenschappen in november 1796.
De familie van Outryve kon zich verrijken door het opkopen van kerkelijke goederen, o.a. die van de Sint-Andriesabdij.
Ridder Stanislas Emmanuel Joseph Marie van Outryve d'Ydewalle was de zoon van volksvertegenwoordiger Charles-Julien van Outryve d'Ydewalle (1840-1876) en van Marie-Virginie Aronio de Romblay (1843-1926). Zijn grootvader was Eugène van Outryve d'Ydewalle (1797-1854), getrouwd met de erfdochter Clémence van Severen (1801-1873). Hijzelf trouwde met zijn nicht Cécile van der Renne de Daelenbroeck (1878-1949) en ze kregen zeven kinderen.

Hij studeerde af als doctor in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven, maar schreef zich niet in aan de balie. Op een boogscheut van het neogotische kasteel Ter Heyde, gebouwd door zijn vader en waar hij zijn jeugd had doorgebracht, bouwde hij op de gronden die aan hem en zijn echtgenote uit het familiepatrimonium van Outryve d'Ydewalle werden toegewezen, het kasteel Tudor (1904-1906) in Engels-Normandische stijl. In dit kasteel legde hij een aanzienlijke verzameling aan van Torhouts aardewerk.
€ 50.0

BUY