Search our collection of 11.065 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 3.491 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 0 books

We found 8 news item(s)

Vlaanderen botst met Spanje over Catalonië
Edited: 201810181208
Reynders weigert Spaanse ambassadeur op het matje te roepen.
Bourgeois had aangekondigd dat dat wel zou gebeuren.

In Spanje wordt geschermd met de scheiding der machten.
Spanje, Turkije, Frankrijk, ..., er worden alom vragen gesteld bij de staat van de rechtsstaat.
LT
Spanje/Catalonië: Puigdemont in Brussel: 'ik vraag geen asiel aan'
Edited: 201710312327
Als Puigdemont geen asiel aanvraagt in België - het enige Europese land waar hij dat kan doen - dan riskeert hij (en de zijnen) gevangenisstraf in Spanje.
En als er een internationaal aanhoudingsbevel wordt uitgevaardigd door Spanje dan zien we België dat niet onderaan de stapel leggen.
Rest de (weerom) juridische vraag of een asielaanvraag dan nog mogelijk is.
Moet de (ex-)minister-president straks onderduiken in zijn eigen (reeds ontbonden) republiek?

Het zijn vragen als deze die ons tot nadenken stemmen over het wezen van de democratie, de spelregels en de (scheids-)rechters.
Europa weet ons wel te zeggen hoe het flesje olijfolie op de restauranttafel er moet uitzien; hoe we moeten omgaan met een politiek vluchteling die een Europees onderdaan is ... dat weet niemand.


Spanje/Catalonië: Puigdemont roept onafhankelijke republiek uit en zet die onmiddellijk 'on hold'
Edited: 201710101961
Madrid en premier Rajoy blijven op onverzettelijk standpunt staan. Madrid wil nu graag weten of Catalonië nu al dan niet de onafhankelijkheid heeft uitgeroepen. Zoja, dan kan de centrale overheid als tuchtmaatregel de autonomie van de regio opheffen (het fameuze artikel 155 van de Spaanse grondwet).
Commentaar LT (20171012): Het is een schaakspel geworden. Ook in Spanje kent men de basisregels van dit spel en men zou moeten weten hoe het eindigt: als de koning schaakmat staat valt het stuk omver. De spelers kunnen dan een nieuw spel beginnen. Maar zo werkt het niet in de politiek. Als de monarchie meegesleurd wordt in een confrontatie is zij verliezer zonder meer. De republiek staat al in de steigers.
De Spaanse grondwet is inherent tegenstrijdig omdat ze enerzijds de vrije meningsuiting garandeert maar anderzijds geen volksraadpleging toestaat. Spreken mag maar je mag het niet georganiseerd doen.
Dat gezegd zijnde moet men ook de vraag durven stellen naar de drijfveren voor het onafhankelijkheidsstreven van Catalonië. Als het erom gaat zich als rijke regio te desolidariseren van het arme Spanje, dan mag men daar bedenkingen over hebben.
Ondertussen is de chaos zo groot geworden dat men eens moet nagaan of het cocaïnegebruik van bepaalde politieke spelers niet verantwoordelijk is voor hun tomeloze arrogantie. Langs beide kanten, wel te verstaan.
Nieuws
Turks-Duitse schrijver Dogan Akhanli in Spanje aangehouden op verzoek van Turkije. Nu voorwaardelijk vrijgelaten.
Edited: 201708201529
in spanje
MADRID - Om het Spaanse kadaster weer in overeenstemming te brengen met de werkelijke situatie in het land, zet de Spaanse belastingdienst al sinds 2013 helikopters en zelfs drones in die de grond afspeuren naar onregelmatigheden aan woningen.
Edited: 201603300824
Inspecteurs zoeken naar alles dat zonder dit op te geven bij de belastingdienst of gemeente bij, op of aan een huis is gebouwd. Door garages, zwembaden en uitbouwen aan de woning toe te voegen of balkons of dakterrassen dicht te bouwen, stijgt deze in waarde. Een woning die meer waard is, levert ook de balstingdienst meer geld op.

Als er illegale zaken waargenomen worden, worden boetes uitgedeeld en belastingen verhoogd. Ook voor de gemeente stijgt het bedrag aan onroerendgoedbelasting (IBI) dat in zo'n geval gevraagd kan worden.

De helicopters en drones van 'Hacienda' vlogen al boven een paar duizend gemeenten. Ik eerste instantie werden grote urbanisaties gecontroleerd, met name die langs de Spaanse kusten. Maar ook bebouwing in het binnenland ontkomt niet aan het arendsoog van de inspecteurs.

Spekken schatkist

Wordt er een zaak waargenomen die niet lijkt te kloppen en op basis daarvan een zaak geopend, dan krijgt de eigenaar een brief met een boete van 60 euro wegens het niet aangeven van een constructie. De krant Negocios.com voorspelde twee jaar geleden dat tot 2016 ruim 3 miljoen huishoudens dit bedrag moeten gaan betalen. Dat is dus al gauw een slordige 180 miljoen euro voor de Spaanse schatkist.

IBI betalen met terugwerkende kracht

Daarmee is het echter nog niet gedaan. De toegenomen IBI als gevolg van de waardestijging van het onroerend goed zal met terugwerkende kracht van 4 jaar kunnen worden geïnd plus een bedrag aan rente over die jaren.

15 dagen voor bezwaar

Wie een brief van Hacienda ontvangt over een waargenomen onregelmatigheid ten opzichte van het bestaande kadaster, krijgt 15 dagen om bezwaar aan te tekenen en met bewijzen te komen waarom er wel aan alle regels zou zijn voldaan. Blijft het stil, dan beschouwen de autoriteiten dit als een volledige instemming met het oordeel van de Spaanse belastingdienst.

Tienduizenden onregelmatigheden

Hier en daar verschenen krantenartikelen met aantallen onregelmatigheden die werden aangetroffen door de inspecteurs (in het Spaans 'peritos' genoemd). Zo werden op Menorca bij 2.500 woningen en andere type gebouwen illegaliteiten geconstateerd. In Valladolid gaat het om onregelmatigheden aan 10.515 gebouwen in 91 dorpen. In A Coruña werden aan ruim 26.000 objecten zaken toegevoegd of gewijzigd zonder dit aan te geven. In Lugo stegen de inkomsten uit de IBI zelfs met 11 miljoen euro ten opzichte van voor de check van de belastingdienst. In 90 Galisische gemeenten werden 106.000 objecten genoteerd die niet in het kadaster geregistreerd stonden en waarover dus geen IBI werd betaald. In de regio Valencia beïnvloedt de revisie van de kadastrale waarde al 900.000 onroerend goedobjecten.

Onorthodox en weinig realistisch

Onlangs haalde het Spaanse hooggerechtshof de praktijken om meer waarde toe te kennen aan onroerend goed met het doel om meer belasting te kunnen innen van de belastingdienst onderuit. Er werd gesproken over de onorthodoxe en weinig realistische manier waarop criteria worden toegepast. Vaak wordt de taxatie van woningen alleen op marktprijzen en kadastrale waarde gebaseerd, zonder dat er in de meeste gevallen een fysiek bezoek van een inspecteur aan te pas kwam. Ook komt het vaak voor dat de omvang van plots vanuit de lucht als veel groter wordt geregistreerd waardoor mensen soms tot de helft meer IBI moeten betalen. Zaken zoals achterstallig onderhoud of slechte kwaliteit van een gebouw blijven achterwege terwijl die wel van invloed zijn op de waarde van een object.

Het hooggerechtshof bereid nu een uitspraak voor op basis waarvan de extra waarde geannuleerd kan worden zolang niet tot in details bewezen wordt waarop deze waardering precies is gebaseerd.

bron: inspanje/nl (20160330)
LT
Bart De Wever legt in Groot Terrorismedebat op VTM link tussen Syriëstrijders en Oostfronters
Edited: 201501200217

Niet geheel onterecht poogde BDW een link te leggen tussen de behandeling die Oostfronters kregen na WO II en de manier waarop we met terugkerende Syriëstrijders omgaan. We willen er nog wel een vergelijking aan toevoegen: de stellingname van de Belgische staat ten tijde van de gruwelijke burgeroorlog in Spanje.  

grond in Spanje in handen van grootgrondbezitters: 1/2 landbouwgronden in handen van 10.000 families
Edited: 190000007878
"Volgens schatting had Spanje in 1900 ongeveer 19 miljoen inwoners. De steden groeiden, vooral Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla en Malaga. De hoofdstad Madrid telde 540.000 inwoners. De agrarische sector bppd werk aan ruim 70 procent van de bevolking maar kampte met een chronische onderontwikkeling. De landbouwtechniek stond in Spanje op een lager peil dan elders in Europa en de grond was zeer ongelijk verdeeld. In het noorden waren de bedrijven te klein; in het zuiden overheersten de enorme LATIFUNDIAS waarop de landarbeiders een marginaal bestaan leidden. Aan het begin van de 20ste eeuw was de helft van de agrarische grond in handen van slechts 10.000 families, en beschikte 1% van de landeigenaars over 42% van het landbouwkapitaal."

19930095, deel 106, 2112
jezuïeten (duizenden -) aangehouden in Spanje
Edited: 176704021566
19640059: 152