NN
Het Nibelungenlied. Eerste gedeelte: Sigfrid, de held van Nederland; Tweede gedeelte: Kriemhilds Wraak.
Softcover, gebrocheerd, 8vo, xiii + 160 + 178 pp, vertaald en ingeleid door Dr Jan De Vries, Klassieke Gallerij nummer 99 en 100. Het Nibelungenlied (oorspronkelijk Die Nibelunge Not) ontstond in Oostenrijk in de eerste jaren van de 13de eeuw. De naam van de dichter bleef onbekend. Hoofs gedicht waarin heldenmoed, minnedrank, bloedbroederschap, bedrog, list, magische onoverwinnelijkheid, moord, trouw en ontrouw, gedaanteverwisseling, jaloezie en hoogmoed, vernedering, materialisme (de schat) versus eer (ridderschap), gemengd worden tot een epos dat in zijn essentie actueel blijft. De tragische held (Sigfried) gaat tenonder aan de kuiperijen van vrouwen (Brunhilde, Kriemhild) en rivalen (koning Gunther, de intrigant Hagen); de trouw aan de koning drijft de held zo ver dat hij deelneemt aan bedrog en zo verglijdt van onschuldige naar mededader. In zijn puike inleiding gaat De Vries op zoek naar de verre origines van dit epos en voert hij ons terug tot de 5de eeuw.

Book not available