BRUINS F.
Landen en volken der aarde
Hardcover/romantische linnen band. 23x16cm. Drie delen in één band: 267 pp. + 253 pp. + 20 tabellen + 298 p., 473 gravures en kaarten. Noot LT: dit boek behandelt uitvoerig alle werelddelen en landen, het universalisme en de ontegensprekelijke culturele dominantie van Europa is een opmerkelijk kenmerk van de periode 1880-1914; het boek, duidelijk gericht op de upper class, getuigt hiervan
€ 20.0

BUY