BELGIA 2000
Toute l'histoire de Belgique. Les Jesuites Belges
Pb, 125 pp. Illustrations. Mensuel

€ 15.0

Bestel

ANTONIS Edward, TORFS Alexis, REYPENS Leonce, voorrede Hugo Verriest
Congo en Indië. De Belgische Jezuieten in de Missiën. Kwango, Ceylon, West-Bengalen
Softcover, gebrocheerd, 8vo, 300 pp., geïllustreerd, lijst missionarissen

Boek niet beschikbaar

SOMERS Herman H.
Geheim en wijsheid der Jezuïeten. Het epos van een militante orde (1540-1990)
Softcover, pb, 8vo, 252 pp, index, bibliografie

€ 15.0

Bestel

DE BLOCK Jan (red)
400 jaar Jezuietencollege te Gent.
Hardcover, gebonden, large 4to, 95 pp, geïllustreerd

€ 15.0

Bestel

DIERICKX Michel s.j.
De jezuïeten. Wat zij zijn en hoe zij werken. Tweede volledig omgewerkte druk.
Gebrocheerd, 351 pp. Illustraties in ZW. Met 146 afbeeldingen, 7 diagrammen, 18 kaarten, 12 documenten, lijst van de generale oversten (1541-1964), lijst van de zaligen, lijst van de heilig verklaarde jezuïeten. Uitgebreide bibliografie. Zeer degelijk werk, zoals we gewoon zijn van deze auteur. Dit is het werk van een eminent specialist die het thema historisch en met de nodige afstandelijkheid benadert. Dierickx publiceerde in 1967 een even openhartig werk over de vrijmetselarij en maakt daarmee een statement inzake de historische tweestrijd tussen beide 'ordes'. Geeft een uitstekend overzicht van de talrijke verbanningen waarvan de S.J. het slachtoffer was (zie pp. 217-219). Daarbij wijst de auteur op het Jesuitenverbot (sinds 1847) in de Zwitserse grondwet (art. 51), pas afgeschaft op 20/5/1973 na aan referendum. Ook de Noorse grondwet kende zo'n jezuïetenverbod. Kenspreuk: Jesus hominum salvator. Maar in de ogen van de s.j. is de elite het iets meer waard om gered te worden.

Boek niet beschikbaar

DE POURCQ Geert Mej. Lic.
De afschaffing van de jezuïetenorde te Mechelen en de verkoop van de kloostergoederen (1773-1792) in: HKOM, Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, boekdeel 83, 1979, pp. 139-182)
Noot Lucas Tessens: Bespreekt de verkoop van de goederen tussen 1776 en 1779 in detail. Alle verkopen van onroerende gebeurden door notaris Van den Branden. De kopers behoorden tot de notabelen of de adel. Men ontvangt het gehele boekdeel (293 pp.)

€ 20.0

Bestel

BROUWERS L. Dr s.j.
De jezuïeten te Gent 1585-1773, 1823-heden
Gesigneerd door de auteur met opdracht. Pb, in-8, 255 pp. Illustraties en foto's in ZW. Met bibliografische noten. Bespreekt ook het lot van de roerende en onroerende goederen bij de opheffing. Brouwers (°22/1/1901 +?) publiceerde ook over de j. te Mechelen (1977), Brussel (1979) en Lier (1981).

Boek niet beschikbaar

DELATHUY A.M. [Jules Marchal]
Jezuïeten in Kongo met zwaard en kruis
In-8, paperback 143 pp. Geïllustreerde stofwikkel. Kaart (1906) van het district Stanley Pool. Bibliografische noten, register/index. Noot LT: A.M. Delathuy (1924-2003) is het pseudoniem van Jules Marchal. Hij was doctor in de wijsbegeerte en letteren, Districtscommissaris in Belgisch Kongo en daarna Ambassadeur (gerevoceerd). Vanuit deze positie van bevoorrechte getuige schreef hij zijn scherpe, maar tegelijk wetenschappelijke kritiek op de Belgische koloniale politiek en de rol van de katholieke kerk daarin

Boek niet beschikbaar

DELATHUY A.M. [Jules Marchal]
Jezuïeten in Kongo met zwaard en kruis
In-8, paperback 143 pp. Geïllustreerde stofwikkel. Kaart (1906) van het district Stanley Pool. Bibliografische noten, register/index. Noot LT: A.M. Delathuy is het pseudoniem van Jules Marchal (1924-2003). Hij was doctor in de wijsbegeerte en letteren, Districtscommissaris in Belgisch Kongo en daarna Ambassadeur (gerevoceerd). Vanuit deze positie van bevoorrechte getuige schreef hij zijn scherpe, maar tegelijk wetenschappelijke kritiek op de Belgische koloniale politiek en de rol van de katholieke kerk daarin

Boek niet beschikbaar

DELATHUY A.M. [Jules Marchal]
Jezuïeten in Kongo met zwaard en kruis
In-8, paperback 143 pp. Geïllustreerde stofwikkel. Kaart (1906) van het district Stanley Pool. Bibliografische noten, register/index. Handelt over de Kapelhoeven. Noot LT: A.M. Delathuy is het pseudoniem van Jules Marchal (1924-2003). Hij was doctor in de wijsbegeerte en letteren, Districtscommissaris in Belgisch Kongo en daarna Ambassadeur (gerevoceerd). Vanuit deze positie van bevoorrechte getuige schreef hij zijn scherpe, maar tegelijk wetenschappelijke kritiek op de Belgische koloniale politiek en de rol van de katholieke kerk daarin. Ontnuchterend en droevig relaas over misbruikt idealisme en platvloerse doelen.

Boek niet beschikbaar

DELATHUY A.M. [Jules Marchal]
Jezuïeten in Kongo met zwaard en kruis
In-8, paperback 143 pp. Geïllustreerde stofwikkel. Kaart (1906) van het district Stanley Pool. Bibliografische noten, register/index. Handelt over de Kapelhoeven. Noot LT: A.M. Delathuy is het pseudoniem van Jules Marchal (1924-2003). Hij was doctor in de wijsbegeerte en letteren, Districtscommissaris in Belgisch Kongo en daarna Ambassadeur (gerevoceerd). Vanuit deze positie van bevoorrechte getuige schreef hij zijn scherpe, maar tegelijk wetenschappelijke kritiek op de Belgische koloniale politiek en de rol van de katholieke kerk daarin

Boek niet beschikbaar

WOODROW Alain
De Jezuïeten Geschiedenis van een macht (vertaling van Les Jésuites)
Paperback, 8vo, 238 pp. Vertaald uit het Frans door Lex Wapenaar. Woodrow peilt naar de werkelijke macht van deze orde, een mythe of een realiteit?

Boek niet beschikbaar

WOODROW Alain
De Jezuïeten Geschiedenis van een macht (vertaling van Les Jésuites)
Paperback, 8vo, 238 pp. Vertaald uit het Frans door Lex Wapenaar. Woodrow peilt naar de werkelijke macht van deze orde, een mythe of een realiteit?

Boek niet beschikbaar

SOMERS Herman H.
Geheim en wijsheid der Jezuïeten - Het epos van een militante orde (1540-1990)
Paperback 252 pp. 15x23cm Bibliografie, index. Noot LT: Herman Somers is doctor in de psychologie, de theologie en de filosofie en letteren; het boek kwam tot stand na uitvoerige studie, observatie en analyse en met de hulp van inside-informatie en van een veertigjarige ervaring van het leven binnen de sociëteit. Het boek hangt een haast ongeloofwaardig beeld op van de talloze intriges waarin deze orde de hand had. Delen van de tekst gaan terug op de "Monita Secreta" (arcana) van 1612, waarvan wordt aangenomen dat het om een vervalsing van de regels van de orde gaat.

Boek niet beschikbaar

SOMERS Herman H.
Geheim en wijsheid der Jezuïeten - Het epos van een militante orde (1540-1990)
Paperback 252 pp. 15x23cm Bibliografie, index. Noot LT: Herman Somers is doctor in de psychologie, de theologie en de filosofie en letteren; het boek kwam tot stand na uitvoerige studie, observatie en analyse en met de hulp van inside-informatie en van een veertigjarige ervaring van het leven binnen de sociëteit. Het boek hangt een haast ongeloofwaardig beeld op van de talloze intriges waarin deze orde de hand had. Delen van de tekst gaan terug op de "Monita Secreta" (arcana) van 1612, waarvan wordt aangenomen dat het om een vervalsing van de regels van de orde gaat.

€ 15.0

Bestel

PUT Eddy, WYNANTS Maurice
De jezuïeten in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik (1542-1773)
Pb, 4to, 122 pp. Rijkelijk geïllustreerd in ZW en in kleur. Met bibliografische noten, bibliografie en glossarium. Goed gedocumenteerd historisch overzicht. De sociëteit werd in de 18de eeuw het mikpunt van diegenen die de Staat boven de invloed van Rome stelden. De hiërarchische structuur van de s.j. en meer bepaald hun rechtstreekse afhankelijkheid van de paus, zorgde voor een haat- en roddelcampagne. De rol van Pombal (Portugal), madame de Pompadour en Choiseul-Amboise (Frankrijk), Abarca (Spanje), de jansenisten en andere groepen wordt belicht. Clemens XIV was in het nauw gedreven en zwichtte voor de druk van de Bourbonkoningen. Op 21/7/1773 werd de breve (niet urbi et orbi afgekondigd, wat een vertragingsmanoeuver inhield) Dominus ac Redemptor afgekondigd. Keizerin Maria-Theresia schafte de orde af op 2/9/1773 en de uitvoeringsbesluiten volgden razendsnel. De ex-ordeleden werden onder politietoezicht geplaatst. De confiscatie van de goederen bracht ca. 10 miljoen gulden op voor de Staat. Daartegenover stond een pensioenregeling.

Boek niet beschikbaar

LACOUTURE Jean
Jésuites, une multibiographie. (2 tomes)
2 tomes in-8: 1. Les conquérants. 2. Les revenants. Hardcover, relié, jq, 509 + 569 pp., illustrations, bibliographie et index.

€ 15.0

Bestel

PUT Eddy, WYNANTS Maurice
De jezuïeten in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik (1542-1773)
Pb, 4to, 122 pp. Rijkelijk geïllustreerd in ZW en in kleur. Met bibliografische noten, bibliografie en glossarium. Goed gedocumenteerd historisch overzicht. De sociëteit werd in de 18de eeuw het mikpunt van diegenen die de Staat boven de invloed van Rome stelden. De hiërarchische structuur van de s.j. en meer bepaald hun rechtstreekse afhankelijkheid van de paus, zorgde voor een haat- en roddelcampagne. De rol van Pombal (Portugal), madame de Pompadour en Choiseul-Amboise (Frankrijk), Abarca (Spanje), de jansenisten en andere groepen wordt belicht. Clemens XIV was in het nauw gedreven en zwichtte voor de druk van de Bourbonkoningen. Op 21/7/1773 werd de breve (niet urbi et orbi afgekondigd, wat een vertragingsmanoeuver inhield) Dominus ac Redemptor afgekondigd. Keizerin Maria-Theresia schafte de orde af op 2/9/1773 en de uitvoeringsbesluiten volgden razendsnel. De ex-ordeleden werden onder politietoezicht geplaatst. De confiscatie van de goederen bracht ca. 10 miljoen gulden op voor de Staat. Daartegenover stond een pensioenregeling.

Boek niet beschikbaar

DELATHUY A.M. [Jules Marchal]
Missie en staat in Oud-Kongo (1880-1914) Witte paters, scheutisten en jezuïeten.
Paperback, In-8, 359 pp., 4 landkaarten. Bibliografische noten. Namenregister. Noot LT: A.M. Delathuy (1924-2003) is het pseudoniem van Jules Marchal. Hij was doctor in de wijsbegeerte en letteren, Districtscommissaris in Belgisch Kongo en daarna Ambassadeur. Vanuit deze positie van bevoorrechte getuige schreef hij zijn scherpe, maar tegelijk wetenschappelijke kritiek op de Belgische koloniale politiek en de rol van de katholieke kerk daarin.

Boek niet beschikbaar

DELATHUY A.M. [Jules Marchal]
Missie en staat in Oud-Kongo (1880-1914) Witte paters, scheutisten en jezuïeten.
Paperback, In-8, 359 pp., 4 landkaarten. Bibliografische noten. Namenregister. Noot LT: A.M. Delathuy (1924-2003) is het pseudoniem van Jules Marchal. Hij was doctor in de wijsbegeerte en letteren, Districtscommissaris in Belgisch Kongo en daarna Ambassadeur. Vanuit deze positie van bevoorrechte getuige schreef hij zijn scherpe, maar tegelijk wetenschappelijke kritiek op de Belgische koloniale politiek en de rol van de katholieke kerk daarin.

Boek niet beschikbaar

DELATHUY A.M. [Jules Marchal]
Missie en staat in Oud-Kongo (1880-1914) Witte paters, scheutisten en jezuïeten.
Paperback, In-8, 359 pp., 4 landkaarten. Bibliografische noten. Namenregister. Noot LT: A.M. Delathuy (1924-2003) is het pseudoniem van Jules Marchal. Hij was doctor in de wijsbegeerte en letteren, Districtscommissaris in Belgisch Kongo en daarna Ambassadeur. Vanuit deze positie van bevoorrechte getuige schreef hij zijn scherpe, maar tegelijk wetenschappelijke kritiek op de Belgische koloniale politiek en de rol van de katholieke kerk daarin.

Boek niet beschikbaar

DELATHUY A.M. [Jules Marchal]
Missie en staat in Oud-Kongo (1880-1914) Witte paters, scheutisten en jezuïeten.
Paperback, In-8, 359 pp., 4 landkaarten. Bibliografische noten. Namenregister. Noot LT: A.M. Delathuy (1924-2003) is het pseudoniem van Jules Marchal. Hij was doctor in de wijsbegeerte en letteren, Districtscommissaris in Belgisch Kongo en daarna Ambassadeur. Vanuit deze positie van bevoorrechte getuige schreef hij zijn scherpe, maar tegelijk wetenschappelijke kritiek op de Belgische koloniale politiek en de rol van de katholieke kerk daarin.

Boek niet beschikbaar

DELATHUY A.M. [Jules Marchal]
Missie en staat in Oud-Kongo (1880-1914) Witte paters, scheutisten en jezuïeten.
Paperback, In-8, 359 pp., 4 landkaarten. Bibliografische noten. Namenregister. Noot LT: A.M. Delathuy (1924-2003) is het pseudoniem van Jules Marchal. Hij was doctor in de wijsbegeerte en letteren, Districtscommissaris in Belgisch Kongo en daarna Ambassadeur. Vanuit deze positie van bevoorrechte getuige schreef hij zijn scherpe, maar tegelijk wetenschappelijke kritiek op de Belgische koloniale politiek en de rol van de katholieke kerk daarin.

Boek niet beschikbaar

DELATHUY A.M. [Jules Marchal]
Missie en staat in Oud-Kongo (1880-1914) Witte paters, scheutisten en jezuïeten.
Paperback, In-8, 359 pp., 4 landkaarten. Bibliografische noten. Namenregister. Noot LT: A.M. Delathuy (1924-2003) is het pseudoniem van Jules Marchal. Hij was doctor in de wijsbegeerte en letteren, Districtscommissaris in Belgisch Kongo en daarna Ambassadeur. Vanuit deze positie van bevoorrechte getuige schreef hij zijn scherpe, maar tegelijk wetenschappelijke kritiek op de Belgische koloniale politiek en de rol van de katholieke kerk daarin.

Boek niet beschikbaar

DELATHUY A.M. [Jules Marchal]
Missie en staat in Oud-Kongo (1880-1914) Witte paters, scheutisten en jezuïeten.
Paperback, In-8, 359 pp., 4 landkaarten. Bibliografische noten. Namenregister. Noot LT: A.M. Delathuy (1924-2003) is het pseudoniem van Jules Marchal. Hij was doctor in de wijsbegeerte en letteren, Districtscommissaris in Belgisch Kongo en daarna Ambassadeur. Vanuit deze positie van bevoorrechte getuige schreef hij zijn scherpe, maar tegelijk wetenschappelijke kritiek op de Belgische koloniale politiek en de rol van de katholieke kerk daarin.

Boek niet beschikbaar

DELATHUY A.M. [Jules Marchal]
Missie en staat in Oud-Kongo (1880-1914) Witte paters, scheutisten en jezuïeten.
Paperback, In-8, 359 pp., 4 landkaarten. Bibliografische noten. Namenregister. Noot LT: A.M. Delathuy (1924-2003) is het pseudoniem van Jules Marchal. Hij was doctor in de wijsbegeerte en letteren, Districtscommissaris in Belgisch Kongo en daarna Ambassadeur. Vanuit deze positie van bevoorrechte getuige schreef hij zijn scherpe, maar tegelijk wetenschappelijke kritiek op de Belgische koloniale politiek en de rol van de katholieke kerk daarin.

Boek niet beschikbaar

DELATHUY A.M. [Jules Marchal]
Missie en staat in Oud-Kongo (1880-1914) Witte paters, scheutisten en jezuïeten.
Paperback, In-8, 359 pp., 4 landkaarten. Bibliografische noten. Namenregister. Noot LT: A.M. Delathuy (1924-2003) is het pseudoniem van Jules Marchal. Hij was doctor in de wijsbegeerte en letteren, Districtscommissaris in Belgisch Kongo en daarna Ambassadeur. Vanuit deze positie van bevoorrechte getuige schreef hij zijn scherpe, maar tegelijk wetenschappelijke kritiek op de Belgische koloniale politiek en de rol van de katholieke kerk daarin.

Boek niet beschikbaar

AVON Dominique et ROCHER Philippe (Préface de Etienne Fouilloux)
Les jésuites et la société française: XIXe-XXe siècles
Broché, 288 pp., illustrations et photos hors texte; 21x14cm, glossaire, bibliographie, index. Série Hommes et communautés SHS, Philosophie Religions. ISBN: 2708968424

Boek niet beschikbaar

VAN GOETHEM Herman & MARINUS Marie Juliette Dr
Antwerpen en de jezuieten 1562-2002
Uitgegeven n.a.v. 150 jaar UFSIA. Hardcover met geïll. stofwikkel.

€ 30.0

Bestel

VAN GOETHEM Herman & MARINUS Marie Juliette Dr
Antwerpen en de jezuieten 1562-2002
Uitgegeven n.a.v. 150 jaar UFSIA. Hardcover met geïll. stofwikkel, 4to, 192 pp., illustraties en foto's in kleur en ZW, bibliografie, index.

Boek niet beschikbaar

LACOUTURE Jean
Jésuites. Tome 2: Les revenants
Couverture souple, in-8, 572 pp., illustré, bibl., index.

€ 15.0

Bestel

S.J.
Jezuïeten. Jaarboek 1962-1963 van de Sociëteit van Jezus
159 pp.

€ 15.0

Bestel

S.J.
Jezuïeten. Jaarboek 1963-1964 van de Sociëteit van Jezus
155 pp. Illustraties en kaartjes in ZW. Overzicht per provincie. Geeft een inzicht in de werking van deze wereldorganisatie, Societas iesu Universa, een reusachtige kennisfabriek. Statistieken per assistentie & per Missione. Bevat een interessant artikel over de geschiedenis van de Mariacongregaties (°1563)

€ 15.0

Bestel

Edited: 201504011355
OP DE BEECK Bart, [Prof. dr. Jan Roegiers (promotor)]
Jezuïetenbibliotheken in de Zuidelijke Nederlanden. De liquidatie 1773-1828.
Samenvatting van het onderzoek / Summary of Research De geschiedenis van de religieuze institutionele bibliotheken tijdens het ancien régime in de Zuidelijke Nederlanden is nog grotendeels braakliggend terrein. Bibliotheekcatalogi van kloosters, abdijen en jezuïetencolleges uit de 16de tot de 18de eeuw zijn nauwelijks onderzocht. De boeken en handschriften die deel uitmaakten van deze bibliotheken zijn primaire bronnen en onmisbaar wanneer boekhistorici deze bibliotheken willen reconstrueren. Duizenden oude drukken en handschriften met herkomstgegevens liggen in bewaarbibliotheken te wachten op onderzoek.Op het einde van het ancien régime worden de religieuze instellingen inverschillende stadia opgeheven en wordt hun boekenbezit verspreid. In 1773 wordt de jezuïetenorde afgeschaft en vanaf 1775 worden de jezuïetenbibliotheken geïnventariseerd onder leiding van de auditeur van de Rekenkamer en historicus Georges-Joseph Gérard. Het grootste deel van de boeken wordt geveild, maar een aantal komt ook terecht in de nieuwe Koninklijke Colleges. Voor de “oude” Koninklijke Bibliotheek te Brussel selecteert Gérard duizenden drukken en legt hij de hand op alle handschriften. Alleen de bibliotheken van de Antwerpse Historiografen en Bollandisten ontsnappen aan de liquidatie. Een belangrijke partij handschriften uit de Bollandistenbibliotheek zal in 1828 in Brussel belanden.Een groot deel van de gereserveerde drukken en handschriften wordt jarenlang wegens plaatsgebrek opgeslagen in de Brusselse jezuïetenkerk en wat ervan overblijft, verrijkt uiteindelijk het bezit van de “oude” Koninklijke Bibliotheek. De Franse commissarissen plunderen in 1794 het boekenbezit van de “oude” Koninklijke Bibliotheek en de overgebleven boeken vormen in 1797 de basis van de bibliotheek van de Centrale School van het Dijledepartement. Alleen een deel van de handschriften wordt in 1815 door de Fransen gerestitueerd.Na de onafhankelijkheid van België komen de drukken en de handschriftenin het bezit van de huidige Koninklijke Bibliotheek van België. Oorspronkelijk waren er 30.000 drukken uit de jezuïetenbibliotheken gereserveerd voor de “oude” Koninklijke Bibliotheek. Thans blijft er nog 10 % over.Dit proefschrift behandelt de liquidatie van de jezuïetenbibliotheken en onderzoekt het boekenbezit van de bibliotheken van drie grote jezuïetenvestigingen (Antwerpen, Brussel en Leuven) en enkele kleinere colleges (Halle en Aalst). De voornaamste bronnen zijn de bewaarde catalogi van de jezuïetenbibliotheken, de veilingcatalogi en inventarissen opgesteld bij de liquidatie en de exemplaren van de drukken en handschriften bewaard in de Koninklijke Bibliotheek van België. Verschillende van deze bronnen werden nooit eerder onderzocht. Bijvoorbeeld het schenkersalbum van de Leuvense jezuïetenbibliotheek dat niet alleen de schenkingen van de Leuvense professor en humanist Justus Lipsius en de Antwerpse bisschop en humanist Laevinus Torrentius vermeldt, maar ook onder andere de schenking van Guilielmus ab Angelis (1583-1649), professor in de theologie. Dezerivaal en tegenstander van Jansenius legateerde zijn Hebreeuwse, Griekse, Latijnse en verboden boeken dan ook aan de anti-jansenisten bij uitstek, de Leuvense jezuïeten. Voor de eerste keer worden alle drukken die gereserveerd waren voor de "oude" Koninklijke Bibliotheek gerepertorieerd. Kortom deze studie is gebaseerd op grotendeels onuitgegeven bronnenmateriaal.
201504011355
Edited: 201504011811
CALLEWIER Hendrik dr
bibliografie over de jezuïeten (mailbericht, email)
Beste, hieronder enkele die studies die u mogelijk verder kunnen helpen. Wat Antwerpen betreft, lijkt mij de studie van Coppieters zeker interessant. BONENFANT P., La suppression de la Compagnie de Jésus dans les Pays-Bas autrichiens (1773) (Académie Royale de Belgique. Classe des Lettres et des Sciences Morales et Politiques. Mémoires, 19), Brussel, 1925. BROUWERS L., De jezuïeten te Brugge 1570-1773, 1840-heden, Mechelen, 1986. BROUWERS L., De jezuïeten te Brussel, Mechelen, 1979. BROUWERS L., De jezuïeten te Gent: 1585-1773, 1823-heden, Gent, 1980. BROUWERS L., De jezuïeten te Lier, 1661-1773, 1841-1981, Mechelen, 1981. BROUWERS L., De jezuïeten te Mechelen in de 17e en 18e eeuw en hun Xaveriuskerk, de huidige parochiekerk Sint-Petrus en Paulus, Mechelen, 1977. COPPIETERS P., De opheffing van de jezuïetengemeenschap te Antwerpen (1773) en de verkoop van haar bezittingen, licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, dept. geschiedenis, 1984. DE BROUWER J. en GHYSENS J., De jezuïeten te Aalst. 1. Stichting en opheffing 1620-1773, Aalst, 1979. FRÈRE M., De jezuïeten te Tongeren (1639-1773), in Limburg, 1969, 48, p. 30-34. PUT E., Comité voor de Opheffing van de Jezuïetenorde in de Nederlanden, in AERTS E., BAELDE M., COPPENS H., DE SCHEPPER H., SOLY H., THIJS A.K.L. en VAN HONACKER K. (eds.), De centrale overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden, 1, Brussel, 1994, p. 436-440. SCHEELEN W., Het lot van de schilderijencollecties van de Zuidnederlandse Jezuïetencolleges na de opheffing van de Orde in 1773, in Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, 19888, p. 261-341. THURMAN P., De opheffing van het jezuïetenklooster en -college te Kortrijk, de oprichting van het Koninklijk college en van de Sint-Michielsparochie 1773, Kortrijk, 1984. VAN RECHEM R., De jezuïeten en hun college te Oudenaarde, 1615-1773, licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, dept. geschiedenis, 1994. VERFAILLIE M., De jezuïeten en hun college te Ieper (1585-1773), licentiaats¬verhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, dept. geschiedenis, 1981. WIJFFELS A., L'éboration de l'ordonnance du 8 janvier 1776 déclarant que "les biens ayant appartenu aux ci-devant jésuites, ne sont pas réputés biens vacants". Contribution à l'étude législative dans les Pays-Bas autrichiens, in Bulletin de la commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de Belgique, 1977-1978, 28, p. 33-45. met vriendelijke groeten dr. Hendrik CALLEWIER archivaris-diensthoofd Rijksarchief te Kortrijk, Guido Gezellestraat 1, B - 8500 Kortrijk Tel. (00 32) (0)56 21 32 68 www.arch.be www.facebook.com/rijksarchief
201504011811
DELATHUY A.M. [Jules Marchal]
Missie en staat in Oud-Kongo (1880-1914) Witte paters, scheutisten en jezuïeten.
Paperback, In-8, 359 pp., 4 landkaarten. Bibliografische noten. Namenregister. Noot LT: A.M. Delathuy (1924-2003) is het pseudoniem van Jules Marchal. Hij was doctor in de wijsbegeerte en letteren, Districtscommissaris in Belgisch Kongo en daarna Ambassadeur. Vanuit deze positie van bevoorrechte getuige schreef hij zijn scherpe, maar tegelijk wetenschappelijke kritiek op de Belgische koloniale politiek en de rol van de katholieke kerk daarin.

lees het ophefmakende interview met Jules Marchal (1994)

Boek niet beschikbaar

[PERRAULT Nicolas]
La Morale des jésuites, extraite fidelement de leurs livres, imprimee avec la permission & l'approbation des supérieurs de leur Compagnie Par un docteur de Sorbonne. Tome III
Hardcover, in-12, 479 pp. + 8 pp. Perrault (1624-1662) est un théologien français. Ouvrage anti-jésuite.

€ 75.0

Bestel

WRIGHT Jonathan
de Jezuïeten. Missie, mythen en methoden
Pb, in-8, 328 pp., illustraties, bibliografie, index.

€ 15.0

Bestel

Edited: 177307216641
LT
21 juli 1773: Jezuieten-orde verboden door de Paus (bul Dominus ac Redemptor) (tot augustus 1814)
http://www.newadvent.org/cathen/14099a.htm (20040425)

EPPERSON 19850005: 79

18920006: 6

BONENFANT (Paul) — La suppression de la Compagnie de Jésus dans les Pays-Bas autrichiens (1773). Bruxelles, Académie Royale de Belgique, 1925. In-8° broché, 262 p., (collection « Classe des Lettres et des Sciences Morales et Politiques - Mémoires - Collection in-8° », T. XIX, fasc. 3), exemplaire en grande partie non coupé. 25 euros

http://www.loiseaulire.com/Belgique/General.html (20040905)

19850064: XXXIV

19870053: 221

19640059: 153 en 235

19910138

19790125: 139
177307216641
Edited: 17590000
LT
1759: jezuïeten uit Portugal verdreven
19850064: XXIV

19640059: 151
17590000
Edited: 177309158940
LT
15 september 1773: Jezuïeten-orde afgeschaft door Maria-Theresia, die concrete instructies geeft
zie facsimile van het bevel aan de rechtbanken in 19870053: 221

19910138 geeft 2/9/1773 op als datum
177309158940
Edited: 177309209275
LT
tussen 20 en 23 september 1773: uitdrijving na betekening jezuïeten uit hun huizen in de Oostenrijkse Nederlanden
"Op 20 september 1773 om 7 uur 's morgens boden zich in elk jezuïetenhuis twee of meer commissarissen van overheidswege aan. Overal verliep de betekening volgens hetzelfde stramien."

20020051: 67

19790125: 140
177309209275
Edited: 174900009732
LT
1749: Jezuïeten: aantal = 22.589 worldwide
"In 1749 bestond de Orde uit 39 provincies in 5 assistenties; er waren 24 professenhuizen, 669 colleges, 61 vorminghuizen, 176 seminaries en convicten, 335 residenties en 273 missieposten. Het aantal leden bedroeg 22.589, waarvan 11.293, precies de helft, priester waren."

19640059: 99
174900009732
Edited: 176412018721
LT
1 december 1764: jezuïeten uit FRA verdreven
19640059: 152 en 235
176412018721
Edited: 176501074179
LT
7 januari 1765: jezuïeten: bul van paus Clemens XIII looft de werken van de jezuïeten: Apostolicum pascendi
19640059: 152
176501074179
Edited: 176704021566
LT
2 april 1767: jezuïeten (duizenden -) aangehouden in Spanje
19640059: 152
176704021566
Edited: 181408075478
nws
7 augustus 1814: jezuïeten terug als orde erkend door Paus Pius VII
181408075478
Edited: 176100009954
LT
1761: jezuïeten: complot Bourbonvorsten: zgn. Familieverdrag tegen de jezuïeten
"In 1761 hadden de Bourbonvorsten van Frankrijk en Spanje een 'Familieverdrag' gesloten. Door afstamming waren de koning van Beide Siciliën, zoon van Karel III van Spanje en de hertog van Parma, kleinzoon van Lodewijk XV, betrokken in dit verbond. Choiseul suggereerde na de verbanning van de Sociëteit uit Spanje een gezamenlijke actie tegen de orde. Te Napels werden in de nacht van 3 op 4 november 1767 de jezuïeten buitengezet en in Parma op 5 februari 1768. De reacties van paus Clemens XIII werden gewoon genegeerd. Begin 1769 dienden de Bourbonvorsten een aanvraag in bij Clemens XIII om de jezuïetenorde helemaal af te schaffen."

19910138: 103
176100009954
Edited: 176711047821
LT
4 november 1767: jezuïeten verdreven uit Napels
"In 1761 hadden de Bourbonvorsten van Frankrijk en Spanje een 'Familieverdrag' gesloten. Door afstamming waren de koning van Beide Siciliën, zoon van Karel III van Spanje en de hertog van Parma, kleinzoon van Lodewijk XV, betrokken in dit verbond. Choiseul suggereerde na de verbanning van de Sociëteit uit Spanje een gezamenlijke actie tegen de orde. Te Napels werden in de nacht van 3 op 4 november 1767 de jezuïeten buitengezet en in Parma op 5 februari 1768. De reacties van paus Clemens XIII werden gewoon genegeerd. Begin 1769 dienden de Bourbonvorsten een aanvraag in bij Clemens XIII om de jezuïetenorde helemaal af te schaffen."

19910138: 103
176711047821
Edited: 176802051599
LT
5 februari 1768: jezuïeten verdreven uit Parma
"In 1761 hadden de Bourbonvorsten van Frankrijk en Spanje een 'Familieverdrag' gesloten. Door afstamming waren de koning van Beide Siciliën, zoon van Karel III van Spanje en de hertog van Parma, kleinzoon van Lodewijk XV, betrokken in dit verbond. Choiseul suggereerde na de verbanning van de Sociëteit uit Spanje een gezamenlijke actie tegen de orde. Te Napels werden in de nacht van 3 op 4 november 1767 de jezuïeten buitengezet en in Parma op 5 februari 1768. De reacties van paus Clemens XIII werden gewoon genegeerd. Begin 1769 dienden de Bourbonvorsten een aanvraag in bij Clemens XIII om de jezuïetenorde helemaal af te schaffen."

19910138: 103
176802051599
VAN NIEUWENHOFF W. s.j.
Jozef Maria Pignatelli: Eene schets van de uitdrijving en de opheffing der sociëteit van Jezus (2de vermeerderde druk) [jezuïeten]
Hardcover, nieuwe inbinding, originele cover bewaard, 13x20cm, viii + 326 pp. Noot Lucas Tessens: De eerste uitgave verscheen in 1870. In het voorbericht gaat de auteur fel tekeer tegen het werk van P. Theiner, Geschiedenis der pauselijke regeering van Clemens XIV (Parijs, 1858) en noemt diens werk lasterlijk.

€ 20.0

Bestel

DOM Paul
Les jésuites belges et les missions
Softcover broché 116 pp. richement illustré photos en NB, cartes des régions. Bibliographie. Contenu: La Compagnie de Jésus (histoire), La Province belge, Les Missions des Jésuites belges: Mission des Indes, Mission de Ceylan, Mission du Congo (Kwango), Les Missions, oeuvre de tous. Troupes de combat, pro apostolis, encyclique Maximum illud. Note LT: déssine le processus de novice a S.J.

€ 15.0

Bestel