POFFE Edward
Antwerpen in de XVIIIe eeuw, na den inval der Franschen, met 600 ongekende handschriften
Softcover 507 pp. uncut. Noot LT: Dit is een belangrijk werk en wel wegens de bijlagen, t.w. de transcriptie van 600 brieven en notities (voornamelijk van sous-préfect Dargonne) over de periode 1794-1800 "gevonden in de rijke archieven van de stad, het hoofdbestuur en verschillende gemeenten der provincie Antwerpen, zoowel in losse pakken als in bundels, registers, schrijfboeken en ongekende nota's". Deze transcripties (in het Frans) werden genummerd en van één of meer trefwoorden voorzien.
€ 75.0

BUY