MOENS Eugeen Pater
Bornhem in den Beloken Tijd. Eene uitweiding over het Fransche Schrikbewind , den Boerenkrijg en de vernieling dier gemeente (Bornem in de Beloken Tijd)
Reprint, goudopdruk op cover en rug. Uitgegeven als 32ste jg van het Heemkundig Jaarboek van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant. Hardcover, gebonden, 23+136+(6) pp. Illustraties in ZW. Met bronvermeldingen. Voorwoord van Luc Rochtus.

€ 30.0

Bestel