DETIEGE Frans (woord vooraf)
Uit de geschiedenis van de Antwerpse stadsreiniging. Uitgegeven t.g.v. het eeuwfeest van de dienst voor openbare reiniging der Stad Antwerpen 1862-1962.
Softcover, ill., 83 pp. + 30 pp. buitentekstplaten (ZW-foto's die het stadsbedrijf in beeld brengen). Bijzonder boeiend werkje met uniek en informatief beeldmateriaal. Met schema's en organogram. Zeldzaam! Treffend hoe de ontginning van heidegronden in de Kempen mede een gevolg was van de Antwerpse ontlasting. Geeft tevens een goed beeld van de opkomst van riolering.

Unavailable

DE BEUKELAER F.X. (gemeente- en provincieraadslid te Antwerpen)
Ontginning der heiden in de Kempen
Softcover, geniet, 60 pp. + 2 uitslaande kaartjes (grondsoorten in Vlaanderen, ligging van stadsgronden aan het kanaal/vaart Antwerpen-Turnhout genoemd Scherpenbergheide, Lochtse Heide en Fransch heiveld). Behandelt de afvoer van straatvuil en mest uit de Stad Antwerpen (ca. 62.000 ton in 1898), overigens een winstgevende activiteit. De afvoer gebeurde met 18 mestschuiten. Ook de proefvelden te Rijkevorsel en te Brecht komen aan bod. Verder besproken items: stadsreiniging, graspachters, Decauville-smalspoor (draagbaar veldspoor), mestindelving, proeven met mestverbranding (waartegen de auteur zich verzet), bemesting in het Land van Waas, opbrengst van houtverkoop aanzienlijk, etc. De Beukelaer (1838-1917).

Unavailable