August Forel. Opnieuw bewerkt door Rainer Fetscher.
Het Sexuele Vraagstuk.
71.-80ste duizendtal. Linnen 472 pp. 8 . Register/index. Prachtig bandontwerp. Met portret en levensbeschrijving van August Forel (1848-1931) en 41 afbeeldingen. Noot LT: De eerste uitgave is die van 1904. Forel lag, na het 'Internationaal Congres ter bestrijding van het alcoholisme' in 1887, mee aan de basis van de onthoudingsbeweging in Engeland en Noorwegen. In 1888 stichtte hij een ziekenhuis voor drankzuchtigen. Forel bestreed ook de prostitutie, waarvan hij de uitwassen in dit boek gedetailleerd beschrijft. Hij plaatst de p. in een psycho-sociale context. F. ging ook de toen toch nog moeilijke thema's niet uit de weg: homosexualiteit, incest, impotentie, fetichisme, perversies, kinderverkrachting en pedofilie, orgasme, onanie, pornografie, abortus, etc. Verder wijst hij reeds vroeg op de nefaste gevolgen van roken. Cultuurhistorisch een belangrijk werk.
€ 15.0

BUY