VERMEERCH Arthur s.j. [Docteur en droit et en Sciences politiques et administratives]
La Question Congolaise + (le supplément) Les Destinées du Congo Belge
2 volumes. Softcover, in-8, 375 pp. + 92 pp. Sur la collaboration de Louwers à ces ouvrages Gudrun Van Pottelbergh écriva en 2006: "Wel zijn er bewijzen voorhanden dat Louwers achter de schermen meewerkte aan ophefmakende publicaties. Zo werkte hij mee aan het belangrijke boek La question congolaise van pater Vermeersch. Dit werk uit 1906 was een mijlpaal in de kritiek op het regime van Leopold II. Via brieven consulteerde de auteur Louwers over de lijfstraffen, het overspel en de missies. Hoewel hij inlichtingen verstrekte, vreesde Louwers dat zijn betrokkenheid bekend zou raken. In persoonlijke brieven bekritiseerde hij dan weer wel de pers omdat ze zo weinig ruchtbaarheid gaf aan het werk na publicatie." (voir BTNG, 2006, 3-4) Ouvrage incontournable sur la discussion de la reprise du Congo par la Belgique. Arthur Vermeersch (°Ertvelde, 26/8/1858 +12/7/1936)

€ 50.0

Bestel