PAULINE E.Z.M. der Zusters Missionarissen van O.L.V. van Afrika
De verheffing der negervrouw
Softcover geniet 32 pp. 10x16cm Kongo-reeks nr 4. Noot LT: dit werkje bestudeert de positie van de vrouw van de boorden van het Tanganikameer en die van Manyema, Ruanda en Urundi. Er zijn opvallende verschillen in hun verhouding tot hun echtgenoten (slaafsheid, vrees, liefde), hun economische rol in het huishouden en inzake het bewerken van de grond. Zuster Pauline legt de nadruk op het vermijden van het "kweken van Zwarte Europeeschen". Met een statistiek over de diverse Vicariaten. Segregatie tussen zwarte en blanke zusters.

€ 20.0

Bestel