WINCKEL, A.W. VAN & F. VAN GOETHEM, BEYSENS, BROECKAERT, DEPLOIGE, DE WULF, KRELING, MANSION, MISSIAEN, NOEL, SASSEN, VAN WELY, MOLKENBOER
S.Thomas van Aquino. Bijdragen over zijn tijd, zijn leer en zijn verheerlijking door de kunst.
Cloth, gilt. 228 pp. With frontispiece and 130 ill. on 90 pp. (total 131 BW illustr.); 29x23 cm. Text in Dutch. Noot Lucas Tessens: De bijdrage van Missiaen over Thomas en de relatie tot het moderne kapitalisme is interessant. De rol van Mercier (Leuven) en vooral van paus Leo XIII in de heropleving van het Thomisme wordt goed beschreven door Noel. Hij wijst op het gewicht van deze paus in de intellectuele geschiedenis van de kerk: met name de encycliek Aeterni Patris (1879) over het thomisme als wijsgerig fundament van de katholieke theologie en Rerum Novarum (1891) over de sociale gevolgen van de industrialisatie. De bespreking van de iconografie van S. Thomas door Molkenboer is natuurlijk gedateerd maar biedt wel interessante invalshoeken en is bij wijlen grappig; de gewilde relatie tussen de geniale Dante en de geleerde pater was in beeld gebracht o.i.v. Berthier. De schilderij van Ludwig Seitz (plaat 121) met Aristoteles op de voorgrond en Thomas die aan de moederkerk (Sedes Sapientia) zijn leer aanbiedt. De afbeelding wordt door Molkenboer gehekeld. De volgende plaat - ook van Seitz - presenteert de strijdende kerkleer (bijzonder interessant gegeven) die zegeviert over alle andere leerstelsels. (p. 218)
€ 30.0

BUY