FIERENS Alfons Dr, UYTTERHOEVEN J. Dr
Hoofdzaken uit de Nieuwste Geschiedenis 1789-1937
Sofcover, gebrocheerd, 320 pp. Enkele kaartjes in ZW. Schoolboek met vragen na elk hoofdstuk.
€ 10.0

BUY