DAMOISEAUX Maurice (Advokaat, Gouverneur van Henegouwen), DE SCHUYTER J., JANSSENS F.J.
Practische gids van het beheer der kerkfabrieken (derde druk)
Softcover, gebrocheerd, 461 pp., met index. Behandelt uitvoerig het fameuze organieke decreet van 1809, uitloper van het Concordaat (dd. 15/7/1801, afgekondigd bij de wet van 18 germinal an X = 8/4/1802), en latere wijzigingen (vooral de wet van 4/3/1870 op de boekhouding). De auteurs wijzen erop dat de kerkfabrieken wezenlijk en vóór alles instellingen zijn die door het Kerkrecht beheerst worden en dat de ontwerpers van het Dekreet van 1809 deze instellingen geenszins hebben willen onttrekken aan de overheid en het bestuur van het kerkelijk gezag en inzonderheid van de bisschoppen. Toch liggen de kerkfabrieken op de grens tussen burgerlijk en kerkelijk bestuur, het gebied tussen Kerk en Staat, wat het thema interessant maar tegelijk ook complex maakt. Vermelden we nog dat de KF de burgerlijke rechtspersoonlijkheid genieten. Referentiewerk. Datering: sine dato maar we vermoeden 1938.
€ 30.0

BUY