PEETERS K.C. Dr
De politieke beteekenis van den Scheldestroom [De politieke betekenis van de Scheldestroom]
Softcover, 52 pp. + 4 pp. advertenties, met drie uitslaande kaartjes van de waterwegen (en afwatering Noord-Brabants gebied) in de Lage Landen. In zijn Besluit bepleit P. een pacificatie tussen Nederland en België aangaande de watervraagstukken.

€ 25.0

Bestel