LOONTIENS Carlo, stadsarchivaris Oostende
Duin- en strandverdediging langs de Vlaamsche Kust. Helmbeplanting en bebossching der Duinen van de Vlaamsche Kust. Van Kadzand tot Wissant.
Zeedijken en Strandhoofden. Bosschen en Parken. Wegbeplanting in de kuststreek. Geschiedkundige aanteekeningen. Softcover, grote in-8, 128 pp., met linogravuren van Robert Buys. Merkwaardige en unieke beschrijving van de zeeweringwerken en andere menselijke ingrepen op het landschap. Belicht ook de rol van Leopold II in dezer. Werk opgedragen aan Hendrik Baels, Provinciegouverneur, vader van de latere prinses (bijna koningin) Lilian. Loontiens (1892-1969).
€ 50.0

BUY