BEAUFORT Henriette L.T. de
Gijsbert Karel van Hogendorp. Grondlegger van het Koninkrijk.
4de herziene druk 1979. Orig. omslag. 341pp. Bibliografische noten. Index. Dit werk werd in 1950 bekroond. Inhoud: over de man die de eerste Nederlandse grondwet ontwierp (1812-1813) en geloofde in een constitutionele monarchie als compromis, Willem I mee op de troon hielp maar zich van hem afkeerde toen Willem despotisch optrad en de constitutionele rechten van de Staten-Generaal miskende; voerde in de Tweede Kamer (hij weigerde een benoeming in de 1ste) hevige oppositie tegen Willem; bepleitte vrijhandel terwijl de koning protectionisme voorstond. Het opdringen van de GW aan België was een breekpunt tussen de koning en H. Zijn broer Dirk was een Bonapartist.
€ 10.0

BUY