VAN GUNSTEREN W.F. Dr, ROEMEN H.C.W., e.a.
Physisch- en Economisch-Geografische Beschouwingen over de Rijn als Europese rivier.
Hardcover, in-8, 365 pp., enkele foto's, uitslaande kaart van het stroomgebied van de Rijn. Met het erratablaadje. Bespreekt niet enkel de transportfunctie van de Rijn maar eveneens de historische grensfunctie van deze belangrijke Europese stroom. De bijdrage van ROEMEN is in dit verband interessant.

€ 25.0

Bestel