TOLLET Marcel
Contractnegers - Er waren twee koningskinderen - Baanbrekers - De tragische veldtocht
Hardcover 172 pp. Bandillustratie (gouden ster op blauwe achtergrond) en illustraties in de tekst van Raf Casteleyn. 4 verhalen. Noot Lucas Tessens: Uit het eerste verhaal vernemen we dat het dagloon in de tinmijnen in Congo 1 frank bedroeg in 1935, kost en inwoon inbegrepen. (p. 18, voetnoot). De verhalen hebben een hoge documentaire waarde voor een beter begrip van de werkomstandigheden in Belgisch Congo en de relaties blank-zwart. Ook de behandeling van een rechtszaak door de gewestbeheerder wordt documentair beschreven. Het verhaal 'De tragische veldtocht' speelt zich af in 1897: baron Dhanis tegen opstandelingen van de Batetela en Bakusu (p. 151).

€ 20.0

Bestel