BLUSSÉ VAN OUD - ALBLAS, A.
De geschiedenis van het Clipperschip in Noord-Amerika, Engeland en Nederland.
Hardcover, linnen met goudopdruk, met geïll. stofwikkel. 183 pp. Illustraties en tekeningen (technische doorsneden) in ZW. Index. Bibliografie. In bijlage: Nederlandse driemastclippers en clipperbarken, vermeld door Sweys: Naam, omschrijving, jaar, last, tonnage, bouwer en plaats, reder, bijzonderheden (voornamelijk data en prijzen van verkoop). Gebaseerd op literatuur- en archiefonderzoek. Noot LT: Bijzonder interessant is de beschrijving van de bevrachtingspolitiek van de Nederlandse Handelsmaatschappij op de grote vaart in de periode na 1824: bouwpremies en een systeem van subsidies voor bevrachting, wat leidde tot een spectaculaire uitbreiding van de vloot én vooral een internationale concurrentievervalsing, uiteindelijk gedragen door de Nederlandse schatkist. (zie pp. 130 e.v.) De Nederlandse clippervaart neemt een einde met de verkoop van een groot aantal clippers tijdens het laatste decennium van de 19de eeuw. De auteur gaat ook het probleem van de definiëring van de clipper niet uit de weg: afgaan op de titulatuur is misleidend en vervalst de statistiek, zo poneert hij. (zie pp. 160 e.v.) Tenslotte is de Nederlandse clippervloot nooit gebouwd om te gaan hardzeilen maar diende ze voor het nuchtere, op Hollandse wijze, geldgewin. Nooit kwam men boven de 300 mijl per etmaal. De 'degelijke traagheid' typeerde ook de Nederlandse gezagvoerders. Het is een feit dat een zekere roekeloosheid niet vreemd was aan de Amerikaanse en Engelse kapiteins en wellicht kunnen we zeggen dat die hang naar snelheid in 1912 aan de oorzaak was voor het Titanic-drama.

€ 15.0

Bestel