LEYSEN Marcel
Angola, Portugese kolonie - Het belang van Angola voor de Belgische en Belgisch-Kongolese handel
Verhandeling tot het behalen van het diploma van Licentiaat in de Handels- en Koloniale Wetenschappen (sectie overzeese handel). Amateur binding in hardcover 111 pp. Typewrited. Map, charts, tables. 760 grams. Noot LT: statistiek van de transitohandel der ertsen (vnl. via Lobito, in duizenden ton): 1940: 40; 1941: 76; 1942: 47: 1943: 85; 1944: 50. Deze cijfers reflecteren de "effort de guerre" van Congo (vooral Katanga).
Belicht terloops het belang van de Benguela Railway maar verzuimt aan te geven wie de eigenaar is.
'Diamang' of 'Companhia de Diamantes de Angola' is een diamantmijn en dochteronderneming van Forminière.

€ 20.0

Bestel