LEYSEN Marcel
Angola, Portugese kolonie - Het belang van Angola voor de Belgische en Belgisch-Kongolese handel
Verhandeling tot het behalen van het diploma van Licentiaat in de Handels- en Koloniale Wetenschappen (sectie overzeese handel). Amateur binding in hardcover 111 pp. Typewrited. Map, charts, tables. 760 grams. Noot LT: statistiek van de transitohandel der ertsen (vnl. via Lobito, in duizenden ton): 1940: 40; 1941: 76; 1942: 47: 1943: 85; 1944: 50. Deze cijfers reflecteren de "effort de guerre" van Congo (vooral Katanga).
€ 20.0

BUY