KLEIJN A.A. (Directeur van het Koninklijk Onderwijsfonds voor Scheepvaart te Amsterdam)
De Rijn. Mannheim - Rheinau - Ned. Grens. Vaarwegen, Minste Vaarwaterdiepte, Ankerplaatsen, enz. Voor Schippers en Schippers-Vakscholen.
Hardcover, 42,5x35cm, Voorbericht van maart 1951 + Legende, gevolgd door 12 grote uitklapbare kaarten. In zijn voorbericht wijst Kleijn op de bijzondere toestand van de Rijn na de verwoestingen van bruggen tijdens WO II. Een zeldzaam document.

€ 75.0

Bestel