BOUMAN DR P.J.
Revolutie der eenzamen - Spiegel van een tijdperk
Pb 404 pp., 34ste druk. Noot LT: Dit boek verscheen voor het eerst in 1953. In 1954 was het al aan zijn 17de druk, in 1960 de 28ste druk, in 1965 de 33ste druk en in 1976 dus de 34ste druk. Bouman 'vertelt' geschiedenis, zeer beeldend, haast filmisch, zoals hij in zijn voorwoord bij de 10de druk zelf beklemtoont. De historicus Bouman (1902-1977) introduceerde sociologische componenten in zijn werk en dat was nieuw. Op die manier kon hij zich op het gezichtspunt van de kleine man plaatsen. Hij omarmde de visie van Carl Jung die stelde dat de historicus nooit kan doordringen tot het werkelijk gebeurde en dus onvermijdelijk steeds interpretatief tewerk gaat. Zijn succes wekte bij zijn vakgenoten jaloezie op. Hij was prof aan de RU te Groningen.
€ 10.0

BUY