HEERE L., SANGERS W., VAN ASSELDONK A., HENDRICKX M., COLSON M., WIEERS A., BIK Th.
De Kruisheren te Maaseik 1476-1797 en 1855-1955.
Originele omslag, gebrocheerd, in-8°, 331 pp., illustraties, bibliografische noten, bibliografie en index en roze erratablaadje. De bijdrage van Colson is stevig gedocumenteerd. De uitdrijving tijdens de Franse Revolutie vond plaats op 16/2/1797. Veel aandacht voor de onroerende goederen van de Kruisheren met daarbij de namen van de huurders. (pp. 150 e.v.) De eigenlijke verkoop van de 'nationale goederen' (zwartgoed) wordt niet besproken. Het boek gaat op p. 275 in op het 'signum' dat Nederlands (Vlaams) spreken door leerlingen van de colleges bestrafte en schandvlekte. Bevat de lijst van de oud-leerlingen van het H. Kruiscollege voor de periode 1855-1955.
€ 60.0

BUY