FRIEDRICH Carl J., [Stammler], [Jhering]
Rechtsfilosofie in historische perspectief
Pb, in-8, 168 pp., bibliogafische noten, bibliografie, index. Noot Lucas Tessens: Bevat een interessant hoofdstuk over de rechtsfilosofie van Rudolf (von) Ihering (Jhering) en de protestants geïnspireerde Rudolf Stammler (19/2/1856-25/4/1938), die het 'juiste' (Gerechtigkeit) en evoluerende recht (richtige Recht - 1902) propageerde. Jhering (1818-1892) zag dat de rechtspraak een waardeoordeel over tegenstrijdige belangen, een uitspraak van zedelijke aard, is; de rechtsvorming is allereerst een ethisch niet zozeer een juridisch proces. Daaruit volgt dan als vanzelf de vraag naar de legitimering van het recht. Kritiek: alhoewel er een periodiserende structuur wordt gehanteerd, missen we in dit boek een systematische vermelding van geboorte- en overlijdensjaren van de (rechts-)filosofen.
€ 20.0

BUY