DERINE Raymond
GRENZEN VAN HET EIGENDOMSRECHT IN DE NEGENTIENDE EEUW. Critische bijdragen met het oog op een genuanceerder evolutiebeeld voor de private eigendom in Frankrijk en België sedert de invoering van het Burgelijk Wetboek.
Gebrocheerd, In-8, 306 pp. Vlaamse rechtskundige Bibliotheek. Noot Lucas Tessens: Geheel in overeenstemming met het diepingebakken rechtvaardigheidsgevoel van de auteur toetst hij de noties eigendom en rechtsmisbruik aan elkaar af. Daarbij gaat hij op zoek naar 'de juridische werkelijkheid, die veel complexer is gebleken dan het historisch verloop der sociale en economische theorieën laat veronderstellen'. (p. xiii) Achteraf bekeken mogen we gerust stellen dat Derine met deze invalshoek ruim tien jaar voorop liep.
€ 250.0

BUY