VERLEYEN, Professor E J B Editor
Congo Belgisch Patrimonium
1st, hardcover, ingebonden, 23+642pp, index, platen, tekeningen dieren, planten, stammen, kaarten, list of place names in the Belgian Congo and Ruanda-Burundi, useful bibliography : a massive reference work by leading experts on every aspect of the country, Flemish text. Noot Lucas Tessens: "De gewestbeheerders moeten hun gezag laten gelden. De aankoopcentra, de fabrieken voor de verwerking der produkten, de grote vervoerondernemingen moeten het arbeidsveld van de blanke zijn." (p. 379) / Shinkolobwe, p. 466-467

€ 30.0

Bestel