COLL
Bijdragen tot de Geschiedenis inzonderheid van het oud Hertogdom Brabant - Jaargangen 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48,
Softcover gebrocheerd In-8. Bemerkingen: van de 40ste ontbreekt aflevering 1, alle andere vermelde jaargangen zijn volledig. In totaal 18 vols. Noot LT: de 48ste jg., Aflevering 1-2, bevat de belangrijke bijdrage van Van Uytven en De Puydt over het grondbezit van de abdijen in de Oostenrijkse Nederlanden (Verslag de Külberg). Voor de 12 Statenabdijen van Brabant schatten zij dat op ca. 12.500.000 roeden of 406 km² (1 roede berekend op 32,6 m²). Een andere berekening (op basis van de extrapolatie van inkomsten) brengt hen op 695 km³. Zij wijzen erop dat de provincies Antwerpen en Brabant (Vlaams- en Waals-Brabant samen!), ongeveer de omschrijving van het toenmalige Brabant, een oppervlakte hebben van 6.115 km².
€ 75.0

BUY