BAECK Louis
Economische ontwikkeling en sociale structuur in Belgisch-Kongo [Congo]
Softcover 332 pp. Rijkelijk voorzien van statistisch materiaal. Bibliografie.
+ Baeck Louis, Prof Em. (19280603-20141129).

Book not available