AMP
Internationale Lijst der Bijzonderste Dagbladen en Periodieken
Répertoire International des Principaux Journaux et Périodiques - International Index of the leading Newspapers and Periodicals. 5de uitgave/5ième édition. Broché 640 pp. Noot LT: titels van enkele duizenden kranten en tijdschriften met abonnementsprijzen, adres, publiciteit, periodiciteit.
€ 10.0

BUY