MYTTENAERE Michel
De maatschappelijke zekerheid in Belgisch-Congo. Eindverhandeling aangeboden tot het bekomen van de graad van Licentiaat in de Handels- en Financiële Wetenschappen.
Softcover 4to, 193 pp. gedactylografeerd, met bibliografie.

€ 75.0

Bestel