DE BARSY Eugène, DEL MARMOL Charley baron, DE SPOT Jan, OLEFFE André, e.a. [BANKCOMMISSIE]
Bankcommissie 1935-1960. Jubileumboek.
Luxe-exemplaar van dit jubileumboek gedrukt door Etablissements Emile Bruylant te Brussel in Plantin letter op geschept papier 'Vélin d'Arches' met watermerk 'Arches'. Gepersonaliseerd exemplaar voor dhr Antoine VERSET, Voorzitter van het Noteringscomité van de Beurs van Antwerpen. Hardcover, 4to, gebonden, blauw ledermet goudopdruk, gemarmerde schutbladen, 283 pp., enkele illustraties (o.a. portret van erevoorzitter Maurice Frère), uitslaande tabellen. Op 1 september 1935 werd het controlestatuut op de banken van kracht en werden gemengde banken bij wet verboden. In het begin werden de banken verplicht een minimumkapitaal van 10 miljoen BEF te hebben. In 1946 werd echter een solvabiliteitscoëfficiënt als verplichting ingevoerd. Mochten banken dan al geen participatie nemen in industriële of handelsvennootschappen (ook geen obligaties), dan mochten deze vennootschappen wel in het kapitaal treden van banken. Er was dus een duidelijk onevenwicht in de wetgeving. In 1959 bezaten de 3 grootste banken (SGB, Bank van Brussel, KB) 65,1 % van alle werkingsmiddelen (= balanstotaal + herdisconteerbare wissels) en hadden zij 79,2 % van alle bedrijfszetels in handen. De concentratie was dus zeer groot. (95) De lijst van de middelgrote banken vindt men in de voetnoot op p. 95.
€ 75.0

BUY