POST M.J.H.
De Driebond van 1788 en de Brabantse Revolutie.
Wrappers, 142 pp. Doctoraatsthesis, Universiteit van Nijmegen. 10 stellingen op afzonderlijk blaadje. Met bibliografie en index. Brabantse Revolutie/Brabantse Omwenteling tegen hervormingsplannen van Jozef II en de rol van Pruisen, Engeland en de Zeven Provincies (Nederland). Text in Dutch with summary in French.

€ 20.0

Bestel