DIERICKX H. Dr
Geschiedenis van Mortsel
Hardcover, rood linnen, geen stofwikkel, 19x27cm, 303 + 1 pp., ilustraties in ZW. Uitgebreide bronvermelding. Zeer degelijke studie op basis van archiefonderzoek. I. Het Oud-Regime. II. Mortsel van 1794 - 1832. III. Mortsel van 1830 - 1944. IV. Aanhangsel: Mortselse kastelen en De snelle opgang van Gevaert V. Bibliografie - Noten - Bijlagen. Bevat een mooi kaartje van de tiendwijken in 1699. Verder een beschrijving van de opheffing van het klooster Sint-Annendael (28 mei 1784) met vermelding van hun onroerende goederen (p. 98-111). Veel aandacht voor het grootgrondbezit. Plan van de gasthuisgoederen (1807). Aandacht voor het wegennetwerk. Verkopen van 'zwartgoed' (p. 161-163). Vermelding van de grondeigenaars (p. 168).
€ 20.0

BUY