DE WAELE A. Dr
Het openbaar personenvervoer in de provincie Antwerpen
Pb, polycopie, eenzijdig bedrukt, 133 pp., met tabellen en kaartjes. Vervoerseconomische studie met concrete aanbevelingen die achteraf gezien profetisch zijn geweest. Op te merken valt dat te Antwerpen in 1962 nog geen treintunnel onder de Schelde bestond. De auteur neemt het niet bestaan van een stadsplanning op de korrel. Hij bestrijdt ook het te grote aantal concessies in het streekvervoer/autobusdiensten en spreekt van een feodale gebiedsverdeling.

€ 25.0

Bestel