WALSCHAP Gerard
Muziek voor twee stemmen of wereld en geloof. Een ontwerp van stilzwijgende overeenkomst tussen wetenschap en religie.
1ste druk. Or. linnen, 240 pp. Noot LT: W. rekent af met eng klerikalisme ("Mijn antiklerikalisme is mijn verbondenheid met het leven en de mensheid", p. 19) - hij die "gerepereerd" was door de Sociëteit - en pleit voor verdraagzaamheid. Hier loopt hij vooruit op het "il est interdit d'interdire" van '68. Overigens citeert W. J.P. Sartre: "En résumé notre intention est de concourir à produire certains changements dans la société qui nous entoure." (p. 7) Walschap klaagt de Kerk als instituut ook aan wegens de inquisitie en haar vervolging van zgn. ketters. W. pakt ook historicus Floris Prims aan (p. 40-41). Hij fulmineert verder tegen de Franse folterpraktijken in Algerije (p. 45).
€ 10.0

BUY