RUNCIMAN Steven
De val van Constantinopel 1453
Pb, 179 pp. Met bibliografie. De stad (huidige stad Istanbul gelegen aan de Bosporus; eerder Byzantium genoemd) viel op 29 mei 1453, wat tevens het einde van het Byzantijnse Rijk betekende. De stad werd ingenomen door de Ottomaanse sultan Mehmed II, een gebeurtenis die soms wel wordt beschouwd als het einde van de Middeleeuwen. De val van C. bracht een vluchtelingenstroom van intellectuelen op gang naar West-Europa, vooral Italië. Deze wordt gezien als een belangrijke factor in de ontwikkeling van de renaissance. De val van C. was vanuit strategisch oogpunt een belangrijke overwinning voor de Ottomanen om hun macht te kunnen uitbreiden in het oostelijk Middellandse Zeegebied en op de Balkan en vanuit politiek oogpunt betekende de dood van Constantijn XI Paleologus, de laatste keizer van Byzantium, het formele einde van het Byzantijnse Rijk. Vele historici beschouwen de val van Constantinopel (voor haar val een belangrijke handelsstad) als een van de redenen waardoor vele landen werden gemotiveerd om een weg naar Indië te vinden wat zou leiden tot de ontdekking van een nieuwe wereld. Sir Steven Runciman (7/7/1903 – 1/11/2000) was een Brits historicus vooral bekend voor zijn expertise over de Middeleeuwen.

Book not available