WALSCHAP Gerard/WESTERLINCK Albert
Gesprekken met Walschap, in: Dietsche Warande & Belfort. 113de jg, nummer 7, september 1968
In dit gesprek (p. 508-536) gaat het over Adelaïde, verschenen in 1929, en over 'Eric'. Over de aanval van een psychiater als zou het om een vals ziektebeeld gaan in Adelaïde, doet GW hier een boekje open. Over vriendschap en vijandschap, iets waar GW radicaal in was, zonder pardon. Een verraden vriendschap raakte W. erger dan een rechtvaardig beleefde vijandschap ... zoals bij de meesten van ons. Wanneer de vriendschap dan nog om opportuniteitsredenen op de klippen loopt, zijn alle etische wetten overtreden. Uit het gesprek blijkt eens temeer dat bij W. de humanist de boventoon voert maar dat hij, anders dan bijvoorbeeld Erasmus, het open conflict niet uit de weg kon (of wilde) gaan. Die problematiek is zo universeel dat GW altijd actueel zal blijven: de kwezelarij, het onrecht, het valse, de hypocrisie, ... steken immers steeds weer de kop op.
€ 10.0

BUY